Растителна защита, торове, семена

Специална публикация - Как да подпомогнем технологично качествения потенциал на високопротеиновите и качествените пшеници

2021-11-02 

 

Инж.-агр. Ева Маринова, Лидер Консултинг ЕООД  /По изследвания и материали от чуждестранни специализирани издания/

1.     Какви зависимости има между качествените показатели на зърното?

Основно отличие на пшеницата от другите житни култури е съдържанието на глутен. Колкото по-голямо е то, толкова по-обемен става хляба.

 

Но глутенът също има свои съставни части – глутенини, които скрепват тестото в едно цяло и глиадини, които позволяват тегленето на тестото – последното го осигуряват само определени сортове пшеница, които са обект на интерес за специални нужди и качествени брашна за вътрешния и външния пазар.

Глутенът корелира със суровия протеин и качеството му се отразява както в съдържанието на протеин, така и в седиментационната стойност. Високо съдържание на протеин и ниска седиментация са сигурен признак за влошено качество на глутена.

Тук няма да се спираме на прецизни хлебопекарни анализи на пшениченото зърно. Целта е да изпълним потенциалните генетични заложби на премиум сортовете чрез някои мерки в технологията на отглеждане и да предпазим земеделците от грешки при отглеждане  на такива сортове.

2.     Ниско падащо число  = лошо качество

Стабилното падащо число е от изключителна важност. Докато чрез физическо смесване на различни партиди пшеници съдържанието на глутен може да се регулира, то смесването на сортове с ниско падащо число и такива с високо не дава положителен резултат! По-високата амилазна активност на пшеницата с високо падащо число се отразява по-неблагоприятно на тази с ниско падащо число, отколкото втората  да профитира от първата. Затова абсолютно задължително за качествените пшеници е стабилно високо падащо число и минимум склонност към прорастване на кълна – особено, когато по време на жътва времето се влоши.

3.     От какво се влияе  падащото число

Преждевременното засилване на амилазната активност, която срива падащото число, се контролираот фитохормоните гиберелини, а абсцисиевата киселина поддържа покоя на кълна. Всички процеси, които стимулират гиберелините и понижават нивото на абсцисиевата киселина в зреещото зърно увеличват риска за падащото число. 

Освен генотипа на сорта най-голямо влияние върху тези процеси имат метеоролгичните условия. Паднат ли температурите през първите 2 седмици след цъфтежа, растението се самосезира, че „идва зима“. Това намалява притока на абсцисиева киселина, която всъщност трябва да спре преждевременното покълване. Задържи ли се хладното време, устойчивостта на прорастване вече е накърнена и също не може да се очакват добри падащи числа.

Значение има и слънцегреенето. Дори при високи температури, при дифузно лъчение или иначе казано при облачно времепо време на млечна и восъчна зрялост се засилва хормоналната активност и с това риска за падащото число. Яркото слънцегреене влияе благоприятно. Валежи, особено продължително вдъждяване  по време на восъчна и пълна зрялост  понижават фатално падащите числа.

4.     Важно за посевите

Избягвайте неравномерните посеви! За да имаме предпоставка за премиум–качество, на първо място трябва да постигнем хомогенни посеви. Това  започва още с почвообработката като условие за дружно равномерно поникване, поставяне на семенцата в равно почвено легло при еднакви условия, а също и съобразени със срока на сеитба гъстоти – всичко цели да избегнем дела на второстепенните  класове и да си осигурим посев с равностойни братя, респ. класове. За това допринася и умерената, а не прекомерна стартова пролетна доза азот.

Прекомерните количества нитратен азот могат да повлияят негативно върху падащото число. Нитратните торове би трябвало да се ограничат до ползване рано напролет. При достатъчна почвена влага за предпочитане са амидните и амониеви торове, особено за късните дози. Имайте предвид и борбата с  полевката – повредите от  нея също са причина за неизравнени посеви и разтеглено братене.

От фитосанитарна гледна точна много важен момент е недопускането на фузариум. Най-удачно е приложението на т.нар. азоли (фунгициди с а.в-ва от типа–азол). Освен че са добро средство срещу фузариума, азолите директно подтискат гиберилините и с това стабилизират падащото число.

Има и активни вещества, които увеличават риска от прорастване на кълна в зърното.

5.Протеин не се произвежда само с азот

-----

Б. р. - От кои други фактори зависи успехът при отглеждане на висококачествени хлебни пшеници, в т. ч. – торене през вегетацията (ролята на микроелементите; на нитратите в класа, и т. н.) –продължението по темата (цялата статия) -  може да прочетете в ноемврийския брой № 10/2021 г.  на сп. „Практично земеделие”. Изданието  ще бъде на вестникарския пазар в страната – от 05.11.2021 г.