Растителна защита, торове, семена

Ноемврийският брой на списание „Практично земеделие” излиза от печат на 5-ти ноември

2021-11-04 

От 5-ти ноември 2021 г., на вестникарския пазар в цялата страна, може да бъде намерен новият бр. 10/2021 г. на сп. „Практично земеделие”. Освен специализираните публикации, отнасящи се до нови технологии в земеделското производство, в броя е публикувана   и информация  - как може да се направи абонамент за изданието, за 2022 година.

Важните теми в броя:

НА ДНЕВЕН РЕД: В новата ОСП 25% от годишния бюджет по директните плащания ще бъде насочен към 9 еко-схеми

ОТ ФМС: Батъл™ Делта - нов почвен и ранно вегетационен хербицид  при зърнено житни култури

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ: Професионализъм в агрономията и най-доброто от Европейския опит и портфолио за българските земеделци

-Предложение на Лидер Консултинг ЕООД – семена Пролетници 2022 с марката SAATBAU LINZ

СПЕЦИАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ: Как  да  подпомогнем технологично качествения потенциал на високопротеиновите и качествените пшеници

ОТ БАСФ: Слънчогледи с характер; Нови хибриди

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ: Контрол на полевката и житния бегач в посевите

ОТ КОРТЕВА: Как да се справим с ранно поникващите плевели, в т. ч.  самосевките от технологични слънчоглед и рапица  в житни култури  наесен

ЗЕЛЕНА СДЕЛКА: „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ – ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВСЛУШАМЕ В ДАННИТЕ

НА ФОКУС: Симптомите на дрешлера по ечемика се проявяват  наесен по листата на културата; Контрол

ОТ СИНДЖЕТГА: Syngenta Seed Selectorперсонално изготвени препоръки за избор на семена, съобразно конкретното поле

ЛОЗАРСТВО: Торене на лозови насаждения от десертни сортове

-Лозов посадъчен материал от ИЗС „Образцов чифлик” – Русе

ОВОЩАРСТВО: Ролята на макроелементите за развитието на овощните култури

ПРЕВЕНЦИЯ: Растителнозащитни мерки в овощните градини през есента

-Подгответе вашите плодни дръвчета за следващия сезон със СОЛФОУРЕА ПАЛАРЕС 

НОВОСТ: Люцерна  нов сорт Цвета – селекциониран в ИЗС „Образцов чифлик” - Русе

ГРАДИНАРСТВО: Оранжерийните домати за ранно производство са уязвими към болести; Болести, нападащи зеленчуците при съхранение

КРЪГЛА МАСА: Политики и становища на Асоциация Растителнозащитна  Индустрия България в контекста на стратегиите по зелената сделка в новата ОСП

ОТ ЛИДЕА : Оферти слънчоглед и царевица - бонуси – предварителни заявки/семена  - сезон 2022

ОТ БАЙЕР:  За първи път в България - Acceleron® Elitе – третиране в царевица!

 

Очаквайте бр. 1 на списанието за 2022 г. на 11. 01. 2022 г.