Растителна защита, торове, семена

Най-новият български сорт люцерна Цвета е собственост на ИЗС „Образцов чифлик” Русе

2021-11-12 

Най-новият български сорт люцерна Цвета, признат със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през март 2021 г., е собственост на ИЗС „Образцов чифлик” Русе. Сортът е синтетичен, създаден,по метода поликрос от 9 родителски клона. Сорт Цвета се отнася към традиционните трилистни сортове. Началото на селекционния процес започва през 2005 г.

Естествената височина на растенията на сорт Цвета през пролетта е средна до висока. Растенията са с изправен хабитус и формират стъбла, които са силно разклонени и добре облистени. Цветът на листата е зелен. Съцветието е синьо виолетово до тъмно синьо виолетово. По съдържание на сухо вещество в зелената биомаса сортът превишава сорт Приста 3 с 1,3 – 1,5 процентни единици и превъзхожда стандарта с 8,5% по добив на суха маса. Масата на 1000 семена е от 1,9 g до 2,3 g. Сорт Цвета е устойчив на кореново и стъблено гниене с причинител Phytophtorasp.

Сортът е създаден при специфичните почвено-климатични условия  на Опитното поле на Института, за които са характерни екстремно ниски темлератури през зимата и много високи температури, съчетани с ниска почвена и въздушна влажност, през лятото.  Това обуславя неговата широката екологична пластичност, висока жизненост на растенията  и  бързото  и дружно подрастване на тревостоя напролет.

Сортът е с голяма дълготрайност, което дава възможност посевите да се отглеждат в продължение на 4-5 и повече години, запазвайки своята добра гарнираност. В години с нормални валежи той формира по 4 - 5 откоса. По скалата за отчитане на есенната латентност Цвета спадат към клас 5 (falldormancyclass 5) – средна есенна латентност.

Няма специфични изисквания към условията на средата и може да се отглежда при неполивни условия по традиционната агротехника за люцерната.

 

Автори: Гл. ас. д-р Диана Маринова, ас- д-р Илиана Иванова,

ИЗС „Образцов чифлик” Русе

На снимката: Люцерна сорт Цвета