Растителна защита, торове, семена

Инструменти за реализация на новата Почвена стратегия на ЕС до 2030 година

2021-11-19 

Новата стратегията на ЕС за почвите до 2030 г. беше обявена от Европейската комисия на 17 ноември т. г. Тя определя рамка и конкретни мерки за опазване и възстановяване на почвите и гарантира, че те се използват устойчиво, се посочва в информацията на официалния уеб сайт на Съюза. И още: стратегията определя визия и цели за постигане на здрави почви до 2050 г., с конкретни действия до 2030 г. Комисията също така обявява, че ще се работи за създаване на нов Закон за здравето на почвите до 2023 г., за да се осигурят равни условия и високо ниво на опазване на околната среда и здравето.

В допълнение се казва, че Новата стратегия на почвите за 2030 година е ключов резултата от стратегиите на ЕС за постигате на целите на Европейския зелен пакт, известен като Зелената сделка.

Стратегията съдържа няколко ключови действия за постигане на целите та ЕС за здрави почви и устойчиво биологично разнообразие:

1.Внасяне на специално законодателно предложение за здравето на почвите до 2023 г., за да се постигнат целите на стратегията на ЕС за почвите и да се постигне добро здраве на почвите до 2050 г.

2.Превръщайки устойчивото управление на почвите в ново нормално, чрез предлагане на схема за собствениците на земи -  те да тестват своите почви безплатно, насърчаване на устойчивото управление на почвите чрез ОСП (Общата селскостопанска политика) и споделяне на най-добри практики

3.Обмисляне за предлагане на правно обвързващи цели за ограничаване на отводняването на влажни зони и органични почви и за възстановяване на управляваните и дренирани торфища за смекчаване и адаптиране към изменението на климата

4.Проучване на хоризонти от изкопани почви и оценка на необходимостта и потенциала от правно обвързващ „паспорт на почвата“ за стимулиране на кръговата икономика и подобряване на повторното използване на чиста почва

5.Възстановяване на деградирали почви и саниране на замърсени места.

6.Предотвратяване на опустиняването  (ерозия и свлачища) чрез разработване на обща методология за оценка на опустиняването и деградацията на земите

7.Увеличаване на изследванията, данните и мониторинга на почвата в ЕС.

8.Мобилизиране на необходимата обществена ангажираност и финансови ресурси

Източник: https://ec.europa.eu

(ПЗ)