Растителна защита, торове, семена

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ ПШЕНИЦАТА? (част I)

2021-12-06 

Ежегодно в селското стопанство се използват различни видове азотсъдържащи минерални торове. През последните години сме свидетели на всички по-рестриктивни мерки, които се предприемат в глобален партньор за коригиране на емисиите на парниковите газове, както и намаляването на прилагането на пестицидите и торовете.

 

Пред фермерите, е задължителен за прилагането на мерките по климатичната стратегия „Зелена сделка“ , стои и въпросът как ще реши проблема с недостига на скъпите азотни торове при пшеницата?

Ние вече имаме отговор и готово решение: Нутрибио  N – уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии ( CERES Azotobacter salinestris ) и други, които поддържат растежа на растенията и подобряват хранителните вещества. Бактериите в продуктите са живи в продължение на 4 години благодарение на иновативната технология за сушене на бактерии. Нутрибио  N e п одходящ за използване както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.

В следващия видео материал можете да видите споделен опит от Италия за Нутрибио  N :

https://www.mediplusr.com/nutribio-n/

 

                                                        Нутрибио Н

                       Революцията в конвенционалното и биологичното торене

                       Как да заменя 200 кг тор с 50 грама азотфиксиращи бактерии?

Нутрибио  N Продуктът е създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии и други. Подходящ за използване както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие. Имаме опити, в които се сравняват различни технологии. Тези опити са нови с цел да отговорят на изискванията на пазара.

Сравнили сме методите на растението с торене, товаст минерално торене за поддържане на фитосанитарния профил на това, с техниката с минимално негативно влияние върху околната среда. Азотфиксиращите микроорганизми поддържат 35-40 процента от пълната норма на торене с азота при културата през вегетацията.

Нутрибио N  позволява снабдяването с около една трета от азота, необходимо е за културата, фиксирайки го от атмосферата в самото растение. Благодарение на четирите бактерии, които съдържат, атмосферният азот се фиксира в растението както през листната маса, така и през кореновата система.

Нутрибио  N се използва в доза 50 грама на хектар .

В конвенционалното земеделие се прилага в комбинация с хербицид, а в биологичното приложение е във фазата на братене. Приложението му става чрез познатата наземна техника, като дозата е 50 грама на хектар. Разбрахте ли добре ? Само 50 грама на хектар, за да доставим една трета от нужния азот на растението. Представете си хубаво логистиката – 50 грама на хектар, вместо 150-200 килограма за транспортиране и разходи за приложение.

Нутрибио  N   действително е революция както в конвенционалната, така и в биологичното земеделие! 

Опитът е издаден през 2019 г. и е представен на фермери от Северна Италия. 

Очаквайте продължение на статията (част II) скоро!

 За повече информация: https://www.mediplusr.com/nutribio-n/