Растителна защита, торове, семена

Най-новите хербицидни решения в пшеница на Байер за сезон 2022

2021-12-09 

Радко Христов - Продуктов мениджър житни култури и рапица в Байер КропСайанс България,представи пред първия зимен уебинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (02. 12. 2021 г.) най-новите хербицидни решения в пшеница на Байер за сезон 2022.

Преди да стартира с представянето на продуктите, той акцентира на няколко важни тенденции, свързани със заплевелянето на пшеницата. На първо място експертът посочи нарастващото и разпространяващо се житно заплевеляване, което освен че е по-разнообразно, но вече се явява и на повече места в България. Наблюдава се, все повече в северната  част на страната, каза Р. Христов и продължи: - На второ място е постепенната промяна на основните видове вредонсни плевели, като през последните години масово са намножиха ефимерни видове, поради различни причини, зависещи и независещи от производителите. От друга страна, житното заплевеляване също се разнообрази и вече се срещат дори и устойчиви на хербициди форми на райграс – в някой райони на Южна България. На трето място е значимостта от опазването на посевите от плевели още в самото начало. Последното е ключово важно, защото ранното опазване дава огромно отражение върху развитието на житните посеви и върху сформирането на добива. В тази връзка, Байер развива хербицидно портфолио, което да отговори на тези тенденции и да съвпадне с нуждите на производителите. То включва различни продукти за смесено заплевеляване на пшеница, които да подпомогнат борбата с най-трудните за контрол плевели. А реално, размножаването на популацията става точно тогава, когато даден хербицид не може да контролира определен плевел, обърна внимание Р. Христов и продължи: - След което плевелът се осеменява и така се разпространява в полетата. Ранната фаза от развитието на пшеницата е критична за формирането на добива. Тя е с продължение 65 дни и стартира от фаза трети лист до края на братене на културата. Още от тази фаза трябва да съставим план как да действаме и какви мерки да вземем, за да се справим със заплевелянването. За да отговори на тези предизвикателства, Байер предложи през есента на 2021 г. изцяло нов продукт за справяне със смесеното заплевеляване още от самото начало, с напълно различен механизъм на действие от познатите досега.

Продуктът се предлага с търговското наименование Матено Форте – почвен хербицид, който вече се представи отлично в посевите (още през есента на 2021 г.), в полетата на българските земеделци. /Б. р. - С кратко видео беше представен категоричният ефект на Матено Форте в есенни посеви с пшеница върху различни видове плевели- житни и широколистни, в различни райони на страната./

Освен Метено Форте, в протфолиото ни е включен и нов хербицид Хусар Клас - също толкова атрактивен, съобщи експертът и подчерта: това е решението, което работи за вашите посеви.

Защо ви препоръчваме да се възползвате от най-новото ни предложение Хусар Клас и на какво можете да разчитате, ако ползвате продукта? Отговор на тези въпроси ни дава реалната ситуация на полетата, т. е. основното заплевеляване в житните посеви. Най-често срещаните житни плевели са райграс, див овес, лисича опашка, ветрушка и др. При приложението на Хусар Клас може да разчитате на категоричният им контрол. В сегмента на широколистните плевели, силата на Хусар Клас е също толкова категорична. Той се справя с огромен набор от широколистни плевели като великденче, теменужка, лепка, лайка и др. Освен ефикасния контрол върху най-важните широколистни и житни плевели, има и още причини продуктът да бъде успешен. И това е неговата безопасност за културата. Изключително важен компонент от характеристиката на един хербицид е наличието на антидот. Антидотната технология на Байер е  възможно оптималната и защитаваща културното растение. Различните антидотни технологии се различават. При Хусар Клас може да се разчита на най-добрата –Mefenopir Dietil, която се използва и при всички други хербициди на компанията в пшеница.  (следва продължение)

На снимката: Радко Христов

 

Автор: Яна Брезовска

Б. р. – Пълният текст на тази статия може да прочетете в бр. 1/2022 г. на сп. „Практично земеделие”, който излиза от печат на 12 януари 2022 г. В изданието ще прочетете и за иновацията Acceleron® Eliteна Байер и хибридите царевица от нова генетика за  максимални добиви и доходност, които компанията предлага за  сезон 2022.