Растителна защита, торове, семена

Квелекс® - Истински новият хербицид !

2022-01-04 

След повече от 20 години Corteva agriscience™ Ви представя - нов хербицид, с ново активно вещество и ново действие на действие при житни култури 

След близо 20 години, в най-отглежданата култура в България вече има истинско ново решение за контрол на широколистни плевели. Години наред на пазара преобладават и се използват основни хербициди срещу широколистни плевели на база активни вещества от групата на сулфонилуреите . Това неминуемо доведе до възникване на резистентността към тези хербициди, които са от една химична група и с един и същ начин на действие.

Но този проблем вече е в миналото за Сезон 2022 г., защото, Вие, българските фермери ще разполагате с Квелекс® . 

Квелекс® е нов етап в борбата с плевели, като ще контролира всички, вкл . и тези устойчиви на сулфониуреята и хормоноподобни хербициди поради съдържанието на Arylex™ Active . Arylex™Active е ново активно вещество, от нова химична група и различен начин на действие срещу широк спектър от плевели, като най-същественото му предимство е, че е първото ново активно вещество, създадено след повече от 20 години. Другото активно вещество флорасулам в Квелекс®  е показано с отлична ефикасност срещу широк спектър от широколистни плевели.

Тези качества на активните вещества в Квелекс® се получават взаимно в т.нар. синергичен ефект, който Ви дава   нов инструмент и нов стандарт за борба с широколистните плевели в житните култури и особено еталонна ефикасност срещу упорити или резистентни плевели като див мак, мъртва коприва и ралица.

Квелекс ще се отличава сред конкурентите си със своята изключителна гъвкавост при приложение от 1-ви лист до флагов лист, изключително широк температурен диапазон от +2 ° С до 27 ° С, бърз и отличен ефект дори и при големи температурни амплитуди.

Квелекс съдържа и вграден антидот, който гарантира 100 % селективност за културата. След това   на Клекс  няма никакво ограничение за следващите в сеитбооборота на културата наесен и през пролетта на работната година.

Квелекс® може да се прилага както през есента, така   и през пролетта, с препоръка за третиране в дозата както наесен, така и напролет - 5 г/дка. При   прераснали плевели и висока плътност на ефемери и паламида, за да се добави прилепител  Виволт ™.