Растителна защита, торове, семена

Основна цел на Асоциацията на Семенарската Индустрия в България е да утвърждава използването на сертифицирани семена и посадъчен материал

2022-01-12 

Асоциацията на Семенарската индустрия в България (АСИБ) е млада организация, която си поставя високи цели за участие в живота на земеделския бранш в страната. Силите са насочени най-вече в посока защита на интересите на отделните участници в процесите на генетично разработване, производство, размножаване и предлагане на семена на пазара в България.

Една основна от целите на Сдружението е да се бори с нелегалното производство, разпространението и употребата на семена и особеностите на несертифицирани семена, което води до ниски реколти, лошо качество, застрашава производителността на селското стопанство като цяло и води до замърсяване на околната среда.

Защо е толкова важно предлагането на пазара и сертифицирането на семена и сертифицирания материал и защо това е една от основните цели на Асоциацията?

Сертифицираното семе е семе с гарантирано качество и произход в съответствие с Националния и европейския закон. Тези семена дават сигурност и гаранция за самите селскостопански производители за рентабилно и устойчиво земеделие. Те са гарантирани чистотата и способността за покълване, потвърдено здравословно състояние и осигурена следяемост – елементи от първостепенно значение за пазара на качествени продукти. 

Производството на повече храна с по-малко ресурси и по-устойчив начин е основният опит за селското стопанство днес. 

За да се повиши производителността на земеделските производители от решаващо значение е да се предостави на фермерите възможност за информиран избор и най-вече достъп до качествени семена.

Използването на основното сертифициране на семена ще доведе до запазване на биоразнообразието и опазването на околната среда, което от своята страна е напълно в Зелената сделка на ЕС и ще се допринесе за прилагането на контекста на стратегическата цел за устойчивост в селското стопанство.

Ние смятаме, че това трябва да бъде приоритет както на всеки стопанин, така и на национално ниво като добра земеделска практика, както и да намери място и в проекта за развитие за Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на страната. Тъй като включването в документа за изискване за използване само на сертифицирана семена, ще се допринесе за правилата на интелектуалната собственост и правилната оценка на риска в съответствие с приложимите европейски продукти.

За съжаление, статистиката на държавното ниво е свързана с каква част от производителите на сертифицирани семена не е налично. 

Има информация само за регистрирани места и сертифицирани семена от регистрирани места за семепроизводство в ИАСАС, но тя не е достатъчна. 

Една инициатива за нашата асоциация е изградена платформа за събиране на такива със съдействието на нашата администрация. Трудно е да се събере подобна статистика преди да бъде променена нормативната база. В България, за разлика от съюза, не се използва използването на сертифицираната семена с изключение с помощта на ниското участие на земеделците в Схемата за качество на производството на семена, което обаче е напълно малък размер и не е достатъчна, за да ги увеличава да използват в производството само сертифицирани семена.

Асоциацията на Семенарската индустрия в България (ASIB) като член на Европейската Асоциация за семена (Euroseeds) от 2019 г., работи в посока, която се прилага в Българския закон, е в съответствие с Европейския закон относно всички аспекти на засягащи сектора.

Една от ключовите теми, по която ASIB работи заедно със Семенарска асоциация (Euroseeds), е по-голяма информираност на българския земеделски бранш и компетентните държавни служби за иновации в семенарската индустрия, което осигурява защита за вземане на решения за информиране. Днес това важи с особена сила, осигуряваща постоянен стремеж към производството на по-големи количества, при това чрез опазване на ресурсите и използването, колкото е възможно, по-малко земя.

През последните две години СИБ инициира и се включва в редица проекти в реализиране на целите си. 

Едно такова събитие беше международен онлайн семинар на тема „Да направим земеделието по-устойчиво и гъвкаво на климатичните промени в България, Румъния и Унгария“, организирано отхАсоциацията на Семенарската индустрия в България в сътрудничество с Националните асоциации на семената в Румъния и Унгария, и в партньорство с Европейската Семенарска асоциация /Euroseeds/и Американската асоциация за търговия със семена (ASTA). На това онлайн събитие, на кои представители на технологиите от страна на Министерството на земеделието, учените сред и браншовите земеделски организации, бяха дискусии за нови селекционни и технически потенциал за осъществяване на целите на „Зелената сделка“. Бяха изразени гледни точки и дискутирана ключовата роля на иновациите за успешното устойчиво посрещане на инициативата в земеделския бизнес,

Иновациите бяха и една от темите наред с органичните вещества, протеиновия план, третиране на семента, разработки в области на сертифициране на семена, здравеопазване на растенията и др., които получиха най-новата актуализация на Конгреса на Euroseeds в Прага, на който взеха участие Председателя и Зам.-председателя на Асоциацията на Семенарската индустрия в България. Конгресът ще се проведе от 18-20 октомври 2021 г. и беше първото голямо събитие в сектора на семената от края на 2019 г. Хибридният формат на събитието дава възможност на участниците и участниците, които не могат да участват във физическите ниски нива на виртуално включване. Това по отношение на важността на събитието за събитието за и Международния семенарски сектор. На него бяха разгледани много въпроси, свържете със закона в областта на търговията със семена имайки предвидената оценка на въздействието. Освен това на конгреса си Euroseeds избра нов борд за мандат 2021-2024 г. президент Михаел Гон, Саатгут, Австрия.

Не на последно място е и другата важна цел, която си поставя Асоциацията и успешно за сега успява да се реализира, а именно - за сътрудничество и отворен диалог с Министерството на земеделието и другите национални, свързани с прилагането и актуализирането на законодателството в областите семенарския сектор.

Защото ние вярваме, че нашите цели са в интерес на българското земеделие и ще работим упорито и всеотдайно за прилагането им! 

---------

Асоциация на Семенарската индустрия в България /АСИБ/ е неправителствена организация, учредена през 2018 г. от водещите мултинационални компании в бранша за семена - „СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „КВС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „МОНСАНТО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” (МОНСАНТО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”) , „ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА” С.Е.,„РАПУЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и„ЕУРАЛИС СЕМЕНА”ЕООД (сега „LIDEA“).

През 2021 г., към Асоциацията се присъединяват и други български компании с богат опит в временното земеделие и семепроизводство - „СОРТОВИ СЕМЕНА” ЕАД – РАЗГРАД, „АГРЕДО”ЕООД, „ПАНАЦЕЯ” ООД и „ПЕСТИЦИД” ЕООД.

Допълнителна информация: https://bgsia.eu

 

(Б. р. – Статията е публикувана в бр. 1/2022 г., на сп. „Практично земеделие”. Изданието може да бъде намерено в разпространителната мрежа, в цялата страна, от 11.01.2022 г.)