Растителна защита, торове, семена

ФМС Агро България предлага два нови хербицида при житни култури – Триофлекс™ LQM® и Трипали® ВГ за контрол на широколистни плевели

2022-01-11 

Последните няколко години показаха, че независимо колко подготвени се чувстваме, винаги има обстоятелства извън нас, които да ни изненадат и да променят посоката както на бизнеса, който развиваме, така и на целия земеделски сектор. След промените, предизвикани от настъпилата пандемия от COVID-19 през 2020 год., последва нова криза в края на 2021 година, която се очаква да доведе до недостиг на активни вещества поради спиране на заводи за производство, повишени цени и логистични проблеми. 

Цените на торовете и продуктите за растителна защита се очаква да продължават да се увеличават и проблемите с доставките да не намалеят поне в първата половина на новата година. 

В такива предизвикателни времена земеделските производители повече от всякога се нуждаят от правилните, икономически изгодни и комплексни решения, за да защитят своите култури от неприятели, плевелии болести.

И през 2022 година екипът на ФМС Агро България ще продължи да е силно ангажиран и мотивиран в подкрепата си към земеделските производители и ще предложи разнообразни и ефективни решения, програми и продукти.

Вярна на стремежа да предлага нови продукти, ФМС Агро България ще предложи на земеделските производители два нови хербицида при житни култури – Триофлекс™ LQM® и Трипали® ВГ за контрол на широколистни плевели, както и нов биостимулатор Ризомаджик. 

Пшеницата е култура със стратегическо значение за българските земеделски производители и това е една от основните причини ние от ФМС Агро България да се стараем да предлагаме цялостни решения и програми за растителна защита и подхранване на културата. 

За контрол на широколистни плевели освен добре познатите и използвани хербициди Омнера® ОД, Хармони® Екстра и Рефай® Екстра, през 2022 година ще предлагаме и два нови –Триофлекс™ LQM® и Трипали® ВГ.

ТРИОФЛЕКС™ LQM® е хербицид с три активни вещества, осигуряващи комплексен начин на действие и подобрена нова LQM® формулация, благодарение на което:

контролира всички икономически значими широколистни плевели при пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале;

е високо ефективен срещу най-важните и разпространени широколистни плевели при всички житни култури, в т. ч. лепка, паламида, мак, великденче, самосевка от конвенционални и технологични слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.;

има гъвкава доза на приложение от 50 -100 мл/дка, която дава възможност за контрол на плевелите и в по-напреднала фаза на тяхното развитие при висока селективност за културата, както и избор на най-подходяща доза в зависимост от степента на заплевеляване и особеностите на полето;

гарантира бързо поемане на работния разтвор от плевелното растение стопиране на развитието му, даващо възможност на културата да се възползва от всички необходими вещества във важния етап от нейното развитие.

Иновативната LQM® технология, приложена при формулирането на хербицида, спомага за засилване на хербицидния ефект и намаляване на загубите при третиране. LQM® технологията подпомага оформянето на оптимално голяма капка, максимално задържане на работния разтвор върху листата на плевела, поддържане свойствата на работния разтвор, ефективното му поемане от плевелните листа и придвижването му към уязвимите точки.

LQM® е  патентована технология на ФМС, която гарантира по-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите, по-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване и по-малка вероятност за отвяване на работния разтвор.

ТРИПАЛИ® ВГ е хомогенна гранулирана смес, разработена, за да осигури универсално решение в борба с широколистните плевели при пшеница, ечемик, овес и ръж. За постигане на максимален ефект, Трипали® ВГ трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели, след настъпване на фаза братене на културата. Трипали® ВГ отлично контролира проблемни широколистни плевели, включително лепка, мак, ралица и др. Трипали® ВГ има широк прозорец на приложение и гъвкавост при използване в резервоарни смеси. Продуктът е с удобна и лесна за използване формулация и гъвкава доза на приложение от 3,5-5 гр./дка.

На снимката: Ефект на Триофлекс™ LQM®

В следващата публикация очаквайте информация за  агрономическите ползи и от другите иновативни продукти на ФМС Агро България и по-добрите предложения през 2022 година за защита на житните култури.

Статиите са публикувани в бр. 1/януари 2022 г. на сп. „Практично земеделие”, който може да бъде намерен на вестникарския пазар в страната – от 11.01.2022 г.