Растителна защита, торове, семена

Фермерите се убедиха в ефикасността на Готовите рецепти на ХЕМИНОВА за високи добиви и качествена продукция

2014-07-03 

Екипът на Хеминова залага на прецизното и отговорно извеждане на демонстрационните опити с продукти на фирмата (за растителна защита, листни торове и почвени подобрители). Затова, от години, осъществяваме много добро партньорство с водещите аграрни институти в страната: Държавният Земеделски Институт – Генерал Тошево, Аграрният Университет в гр. Пловдив, Институтът по Растителни Генетични Ресурси – Садово, Институтът по полски култури в гр. Чирпан, Институтът по земеделие – Карнобат, Опитната станция по картофите – Самоков и др., съобщи за сп. „Практично земеделие” – Красимир Кръстев, Търговски представител на фирмата за Южна България. Освен акуратното извеждане на опитите, осъществявано от научни дейци, в оторизираните лаборатории на институтите извършваме лабораторни изследвания и анализи на качеството на продукцията (мокър глутен, хектолитрово тегло,  рандеман, масленост и др.)  и експертизата, която представяме и клиентите си - земеделски производители и фермери, е обективна, съобщи К. Кръстев.

Традиционният Открит ден на ИРГР „К. Малков”- Садово тази година беше посетен от земеделски производители от цялата страна, от научи и аграрни дейци от специализираните институти и ведомства, и както е известно – участие в събитието взе и г-н Росен Плевнелиев, Президент на РБългария.

При пшеница

След официалната част по откриването  земеделските производители посетиха площите с опитни парцели на фирма Хеминова. Доц. д-р Щелияна Калинова от Аграрния университет, гр. Пловдив, представи пред производителите опитите с пшеница – в различни варианти на приложени готови рецепти с продукти на фирмата. В експозето си тя заяви:

Идеята през 2014 г. беше  да изпробваме и да отчетем резултатите от приложението на готовите рецепти на Хеминова за високи добиви и качествена продукция, в два различни агроекологични района. Готовите рецепти са комплексни технологични решения и включват различни комбинации от продукти на фирма Хеминова - фунгициди, хербициди, инсектициди, биостимулатора Амалгерол и листни торове с макро- и микролементи. Тук, в опитното поле на Института в гр. Садово, опитите се извеждат за първа година, а в района на опитното поле на същия институт в с. Ивайло, Пазарджишко – от четири години. Това се прави, защото България, макар и малка по площ, се характеризира с големи различия в почвените и агроклиматичните условия на отделните региони,  което трябва да се има предвид при отглеждането на земеделските култури. Опитите се извеждат при основните полски земеделски култури – пшеница и ечемик, слънчоглед, царевица и рапица. Резултатите от четиригодишните опити от приложението на готовите рецепти с продуктите на Хеминова в района на с. Ивайло, Пазарджишко, дадоха еднопосочни резултати  и те са изключително удовлетворителни и убедителни. Тази година се ориентирахме към този нов агроклиматичен район (б.р. - опитните площи на Института в гр. Садово) и тук сме заложили различни варианти - около 8 при пшеницата, и 7-8 при царевица, слънчоглед и рапица.

При пшеницата стопанската контрола включва третиране с противошироколистен и противожитен хербицид на Хеминова и с фунгицида Импакт (б. р. - най-дълго задържалият се фунгицид и на световните агропазари), което се счита за стандарт.

Във всички опитни парцели при пшеницата, сме третирали с хербицидите: Акурат (в доза – 1 г/дка) или Фокстрот (доза - 100 мл/дка) и фунгицида Импакт – в доза 50 мл/дка. Тази година имахме голям шанс, защото в деня след третирането започнаха честите и продължителни валежи. По-нататък, при отделните варианти разликата е при пръскането с Амалгерол (биостимулатор) - самостоятелно в различни дози, и в различни комбинации с листните торове на Хеминова: Микроелементи за житни култури, Хай-Фос,  Фолиар Екстра, Вертекс Хай-Н, Кудос и др. Тези качествени листни торове са известни на земеделските производители, но те могат да ги видят и да се информират за приложението им и от каталозите на фирмата. В отговор на въпрос доц. Калинова уточни, че третирането с Импакт е извършено още във фаза братене-вретенене и макар честите превалявания посевите са в много добро състояние – не се отчита нападение от икономически опасните болести – ръжди, фузариум, септориози и др.

В допълнение Камен Гевренов, консултант на фирма Хеминова, уточни, че нападението от различните видове ръжди при житните култури води до намаляване на добива с 15-20%, а ако се появи „жълта ръжда”, условията за която т. г. са много благоприятни, то тогава намалението на добива е над 32%, ако не се извърши пръскане с подходящ фунгицид. В случая, при използването на Импакт, имаме един продукт, който достатъчно добре контролира не само септориозата, която се появява по-рано, но също – брашнестите мани и по-късното нападение от ръжди при житните култури. Импакт осигурява сигурна защита на житните култури. Приложен във фаза братене-начало на вретенене – до 90% напълно контролира проявлението на заболяванията в началото на вегетацията, което го прави изключително ефикасен продукт. По-късно, по време на вегетацията, втори подходящ момент за третиране с Импакт (ако се налага) е непосредствено преди изкласяване. Целта е да се запази здрав флаговият лист, който заедно с класа, е един от най-важните елементи за получаване на висок добив. Досега, при нашите условия, на 80% от площите третирани с Импакт не се е налагало второ фунгицидно пръскане. Такова се налага само в отделни години при неблагоприятни климатични условия по време на вегетацията, и то не във всички райони. Но площите трябва да се следят, особено в години като тази с продължителни валежи, обърна се с апел към стопаните К. Гевренов. Защото, обоснова се той, липсва сигнализация и прогноза за развитие на болестите от страна на държавните растителнозащитни органи. Земеделските производители, които не са специалисти, не занаят кога да третират. Ако направят третиранията по-късно и пропуснат подходящия срок и фаза от развитието на културата, излагат на сериозен риск качеството на продукцията и добива. К. Гевренов подчерта и много важната роля на приложение на листни торове с макро- и микроелементи при житните култури -  защото те са основен фактор за интензифициране на зърнопроизвоството и получаване на по-голяма добавена стойност. Фермерите разгледаха вариантите на опитите с пшеница и получиха отговор на интересуващите ги въпроси.

При слънчоглед

По-късно производителите посетиха и опитните парцели със слънчоглед, където отново наблюдаваха проявлението на продуктите на Хеминова, съчетани в готови рецепти за приложение. Слънчогледовите растения бяха в отлично състояние, със здрави, добре облистени стъбла и мощен хабитус. И тук, освен третиране с Амалгерол (300 мл/дка), в различни комбинации са приложени и листните торове: Бо-Ла, Фолиар Екстра, КуДос, Хай-Фос на Хеминова.

Много голям интерес сред фермерите предизвика състоянието на слънчогледа в една от парцелите, където несъзнателно е допусната грешка - повторно третиране (застъпване) на площта с хербицид (т.е. с двойна доза). Веднага след установяване на грешката, ръководителят на опитите е разпоредил засегнатата площ да бъде третирана с Амалгерол в доза 250 мл/декар. Резултатът от това третиране (Виж. снимките) е повече от красноречив. Хербицидните повреди по растенията, третирани с Амалгерол, са преодолени – те са превъзмогнали деформациите, запазили са жизненост и вегетационният им растеж е възстановен. По съвсем друг начин изглеждат нетретираните растения - 2-3 броя, в края на един от редовете. Повредата от хербицида е очевадна – слънчогледите са ниски, изкривени, „вджуджени” и по всичко личи, че няма да развият пити. Обяснението е, че освен като мощен биостимулатор Амалгерол действа и като антиоксидант, което го прави много подходящ за използване при стрес на културите от различни фактори, в т. ч. и при повреди от хербициди, поясни доц. Щ. Калинова.

В краткото обобщение пред репортери на специализираните медии Красимир Кръстев сподели, че екипът на Хеминова е удовлетворен от възможността, и тук на Открития ден в Садово, да демонстрира пред земеделските производители  забележителните предимства и много изгодните във финансово изражение Готови рецепти за постигане на високи, стабилни и качествени добиви, разработени с продуктите за растителна защита, листните торове и почвени подобрители на фирмата. Той сподели също, че при тази тежка в климатично отношение година, много земеделци от цялата страна се обаждат на търговските представители на Хеминова, за да споделят голямото си задоволство от приложението на Импакт в житните култури (пшеница, ечемик, тритикале). С продукта е постигната отлична защита на посевите, при по-ниска и икономически изгодна цена, което ще гарантира добри стопански резултати.

Статията е поместена в бр. 7:/юли 2014 г. на сп. „Практично земеделие”