Растителна защита, торове, семена

Нов етап в борбата с Доматен молец (Tuta absoluta)

2014-07-05 

На вниманието на производителите на полски и оранжерийни домати

На 04.04.2014 г. официално бяха приети мерките по изпълнение на  „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – TutaabsolutaMeyrick (Lepidoptera)”за компенсиране разходите на земеделските производители.

Целта на програмата е да предотврати разпространението на неприятеля  Доматен миниращ молец – Tutaabsolutaна територията на страната, като компенсира разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване и контрол на нападението на неприятеля.

В тази връзка бихме искали да Ви напомним, че  нашите инсектициди – Авант® 150 ЕК и Алтакор® 35 ВГ  (б. р- на ДюПон Растителна защита България) имат регистрация срещу доматен миниращ молец и са подходящи за включване в програми за интегрирана защита срещу този вредител.

Кратка информация за програмата:

·         Помощта се предоставя на малки и средни предприятия – земеделски производители в сектор „Плодове и зеленчуци“.

·         Срокът на програмата е от датата на публикуване на окончателния номер на помощта на официалната интернет страница на Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската Комисия до 31/12/2014 или до изчерпване на финансовия ресурс.

·         Максималният интензитет на помощите е до 100% от разходите за закупуване на средства за растителна защита.

·         Бюджетът на помощта за 2014 година е в размер до 1 800 000 лв.

·         По програмата се подпомага закупуването на средства за растителна защита и контрол на доматен молец, феромонови уловки, биологични агенти и инсектициди - разрешени в Република България за химичен контрол на доматения миниращ молец Tutaabsoluta.

·         Подпомагат се до 250 лв./дка.

При възникнали въпроси или нужда от съвети нашите търговски представители и консултанти са на Ваше разположение.

С уважение, ДюПон България

Координати: ДюПон България ЕООД, 1766 София „Младост” 4, БП София, сгр. 1А, вх. 1, ет.1; тел:. 02/ 489 9155; факс: 02/ 489 8147

 

http://www2.dupont.com/Crop_Protection/bg_BG