Растителна защита, торове, семена

ЮНТА®КУАТРО - 4х4 от Байер за безкомпромисна защита от болести и неприятели при пшеница и ечемик

2014-07-22 

През последните няколко години производството на пшеница и ечемик от екстензивно се промени и стана доста интензивно. Това е съпроводено с доста инвестиции, които обаче дадоха сериозна възвръщаемост и в крайна сметка рентабилността  на земеделските производители значително се подобри. Ако проследим този процес ще установим, че първата стъпка бе направена, като започнаха да се ползват по-добри хербициди за широколистни плевели, по-добри в смисъл, че обхващат по-широк спектър от плевели и  могат да се приложат в по-късни фази от развитие на културата, без да ограничат потенциала й за добив. Впоследствие започна по-масовото приложение на фунгициди в тези култури, като в началото се прилагаше фунгицид еднократно заедно с хербицида, за да се поучи чист старт за културата. Поради променящата се среда (по-щадящи просушаването  обработки, нови  -  не толкова адаптирани сортове, по-гъсти посеви, по-голям натиск от различни болести - появиха се болести, които до преди 7-8 години бяха екзотика и се срещаха единствено в учебниците по фитопатология - Септория, Дрехслера), започнаха да се правят по две фунгицидни третирания. В момента, това е минимумът, който прави един земеделец , който иска да получи над 550 кг/дка добив, като в условията на тази година, за да се реализират отлични резултати, се наложиха  три фунгицидни приложения.

Наред с фунгицидите, започна масова употреба и на противожитни хербициди, за контрол на див овес, лисича опашка, райграс, овсига. Към всичко това може да добавим и масовата употреба на инсектициди, като тази година основното предизвикателство бе справянето с житната пиявица.

Следващата стъпка за получаване на още по-добри резултати е използването на наистина ефективни обеззаразители, защото може да си представим, че ако още в зародиш и начална възраст не предпазим нашите растения, в последствие, колкото и да инвестираме - то ще е напразно.

Осъзнавайки тази нужда на амбициозните земеделци, фирма Байер се постара да намери възможно, най-доброто решение, а то се нарича Юнта®Куатро.

Юнта®Куатро е последна иновация в обеззаразяването от Байер, който предлага защита както от болестите пренасяни със семената (видове главни), така и защита на семената от болести, които атакуват семената в почвата, като кореново гниене и др.

Такъв ефект досега сме получавали от Ламадор®, и тогава какво ново има в Юнта®Куатро? Ами Иновацията на Байер ни защитава перфектно и срещу неприятели (листни въшки, житен бегач, житни мухи и телени червеи), това е много важно понеже, контролирайки въшките още от началния момент на инвазия, ние се предпазваме от вируси (вируса на ечемиченото вджуджаване). Допълнителното предимство е това, че може да сеем по-рано без никакви притеснения, от по-горните проблеми.  Досега се сееше с много високи сеитбени норми (25-30 кг/дка), поради спецификата (слаба братимост) на сортовете, които се използваха и страхът от по-горните неприятели, които можеха да разредят посева. Тогава спокойно можеше да си позволим да загубим няколко процента от семената, защото нямаше да се усети.   В настоящият момент обаче  новите, високо добивни сортове се сеят с по-ниски сеитбени норми с идеята, че имат много сериозни възможности за братене, но какво би станало , ако загубим дори 1% от тях поради нападение от болести или неприятели? Вероятно ще получим разреден посев, което ще ни  редуцира потенциала още от самото начало. Имайки предвид отново ниските сеитбени норми, продуктът ще излиза на атрактивна цена на декар.

Друго предимство на Юнта®Куатро е позитивният физиологичният ефект. Той се изразява в това, че растенията са по-устойчиви на неблагоприятни климатични условия, като засушаване и резки колебания в температурата.

Юнта®Куатро съдържа в себе си две фунгицидни и две инсектицидни активни вещества с изключително добра ефикастност! Дозата за 100 кг семена е 160 мл.

 

Фирма Байер КропСайанс България предлага на иновативните, и търсещите високи резултати земеделци възможността  да преминат на следващото ниво на интензификация при производството на пшеница и ечемик!