Растителна защита, торове, семена


Ариго ВГ – новото цялостно решение от ДюПон за контрол на плевелите при царевица

2017-03-02
Царевичното растение е слабо конкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на о

Повишава се интересът към българските сортове

2017-02-17
Селскостопанска академия отчита повишаване на интереса към българските сортове семена. През последните години на пазара все по-голям дял заемат и родните плодове и зеленчуци. В мом

Слънчогледови хибриди и растително-защитни програми за всяка ферма

2017-02-14
През 2017 г. Синджента прави поредна стъпка напред в обогатяване на своята продуктова листа в слънчоглед, както с нови хибриди, така и с нови продукти за растителна защита. Като ед

Особености при пролетно внасяне на хербициди в есенно-житните посеви

2017-02-12
Фактор, от който зависи до голяма степен получаването на високи добиви от есенниците е ефикасната борба срещу плевлните асоцииации, застъпени в различна плътност в посевите. Едни

От 8- ми февруари до 2-ри март е приемът на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения

2017-02-10
От 8 февруари 2017 г., Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани

199 759 дка гори са засегнати от борова процесионка

2017-02-09
„Необходими са навременни мерки за преодоляването на повредите, нанесени от короядите в районите, които са засегнати от снеголоми, ледоломи и ветроломи”, е заявил замес

Кариал Стар – два патогена, едно решение

2017-02-06
Кариал Стар е най-новият фунгицид на Синджента с контактно, локално-системно и системно действие, който е регистриран при домати и картофи. В последните няколко години производител

ПОДХРАНВАНЕ НА ЕСЕННИЦИТЕ С АЗОТНИ ТОРОВЕ

2017-02-03
С подхранване на есенно-житните култури с азотни торове се гарантират високи и качествени добиви, защото се постига равномерно хранене на растенията през различните фази от развити

Добив Плюс на житните полета с рентабилна растителна защита

2017-02-03
Новата 2017 година стартираме с планове за надграждане на добивите и по-високи печалби в предстоящия сезон. В България достигнахме нивото на интензификация на Западна Европа в жит

ДюПон предлага: 5 пакетни предложения за контрол на болести и плевели при житни култури на изгодна цена

2017-01-17
Продуктите, предлагани от ДюПон, могат да бъдат включени заедно в цялостна програма за опазване на житните култури от широколистни плевели и болести. Благодарение на гъвкавия момен

Одобрени са 4 милиона лева за контрол на вредителите по трайните насаждения за 2017 година

2017-01-13
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри финансов ресурс за 2017 г. от 4 милиона лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,

Профилактични практики за производство на здрав разсад от зеленчукови култури

2017-01-10
Независимо, че много професионални градинари през последните години закупуват готов зеленчуков разсад, произведен от специализирани фирми, не малка част от тях се занимават и с раз