Растителна защита, торове, семена


Чист старт за слънчогледа, царевицaта и популярните бобови с почвените хербициди на БАСФ

2015-04-01
Сезонът на пролетниците закъснява, но всички сме отправили поглед към тях с надежда и решени да стартираме с навременни и интензивни грижи. За гарантиране на високи добиви ключов м

600 хил. лв държавна помощ за борба срещу телени червеи при картофи

2015-03-26
От 1 април 2015 г. започва предварителен прием на заявления за кандидатстване по Държавната помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за ко

Доверете се отново на решенията на ДюПон при царевица

2015-03-16
Царевицата е доказано най-печелившата култура. През последните няколко години се наблюдава трайно увеличение на площите, засети с тази култура в България, като в същото време се от

Болести по пшеницата и мерки за борба срещу тях (кратък обзор)

2015-03-03
По време на вегетацията житните култури се нападат от редица болести и неприятели, които оказват пряко въздействие върху реколтата. Болестите по пшеницата и ечемика са един от най-

Новата Наредба 8 подобрява защитата на земеделските култури от вредители

2015-03-01
Новата Наредба №8 за фитосанитарния контрол ще подобри защитата на земеделските култури от вредители, което ще се отрази върху качеството и безопасността на произвежданата растител

ЕК ще накаже БЪЛГАРИЯ, ако не изпълни Директивата за вредителите относно западния царевичен коренов червей

2015-02-26
Европейската комисия днес (26.02.2015 г.)  поиска официално от България да я уведоми относно мерките за транспонирането на Директивата за вредителите. С тази ди

ДюПон – Максимум защита на житни култури - безкомпромисен Бонус пакет за 500 дка

2015-02-08
С новия пакет за максимум защита на житни култури ДюПон Ви предлага професионална грижа за чисти от болести и плевели посеви при отлична ефикасност и най-висока степен на селективн

Растителнозащитни практики в овощните градини през зимния сезон

2015-02-04
1. Агротехнически мероприятия Ако е пропусната оранта на овощната градина наесен, това мероприятие може да се извърши през топлите февруарски дни. Окапалите листа се заравят и се у

Започва прием по Програмата за контрол на вредителите по трайните насаждения

2015-01-24
От 5 до 27 февруари 2015 г., включително, земеделските производители ще могат да подават документи за компенсиране на разходите, свързани с изпълнението на Националната програма за

Обсъжда се нова Наредба за проверка на оборудването, използвано за растителната защита

2015-01-22
На официалната интернет страница на Контролно-техническата инспекция (КТИ) –агенция към Министерството на земеделието и храните, е публикуван Проект за Наредба за периодичнит

Контрол на болестите по оранжерийните краставици

2015-01-09
Краставиците са едни от желаните култури, отглеждани оранжерийно през зимните месеци, заради високата си продуктивност и краткия вегетационен период. Много добрите им вкусови качес

Байер КропСайанс е с най-голям растеж в продажбите на фунгициди за пшеница в България

2014-12-19
В поздравлението си при откриване на годишната среща с дистрибуторите (11. 12. 2014 г. , хотел  Хилтън, гр. София)  Ралица Янакиева, Мениджър на Байер КропСайнс България,