Растителна защита, торове, семена


Контрол на вредителите по зеленчуковите култури през юли

2015-07-01
През юли зеленчуковите култури се нападат от болестите: брашнеста мана по доматите, пипера, тиквовите; доматена бронзовост; кубинска мана по тиквовите; бактерийно увяхване по домат

1353 производители са обучени по проект за „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури“.

2015-06-26
На 26 юни т. г. хотел „Анел“, София, се проведе Закриваща конференция по проект Провеждане на обучение на земеделски производители на тема: „Интегрирано управлени

Растителна защита на овощните култури през юни

2015-06-15
През месеца плодовете на овощните видове продължават да нарастват бързо, а някои узряват.  Влажността и температурата на въздуха са подходящи, както за растежа на овощните, та

Контрол на икономически опасните болести по доматите през юни

2015-06-06
•Бактенрийото петносване напада доматите и пипера и се причинява от няколко вида бактерии от род Xanthomonas: X. vesicatoria; X. euvesicatoria; X. perforans; X.gardneri. Болес

ДюПон представи иновативни технологии за защита при пшеница, царевица и слънчоглед, царевични и слънчогледови хибриди на ДюПон Пионер

2015-05-29
Над 150 земеделски производители от региона на Плевен и Велико Търново участваха в открития ден на опитното поле в с. Градище (Плевен) на 28.05.2015 г., организиран от ДюПон Българ

AgCelence Очаквайте повече!

2015-05-28
Продуктите от концепцията AgCelence: предпазват от стрес, болести и осигуряват постигане на максималния добив на културата Получавате ли максимума от слънчогледа и царевицата? Прод

Контролът срещу бактериозите по фасула започва в ранна фаза

2015-05-26
Основните болести по фасула у нас са бактериозите, с причинители бактерии. Тяхната проява и развитие понижават значително количеството и качеството на получената продукция. Три ви

Опазване на лозата от болести и неприятели през май

2015-05-21
Метеорологичните условия през май са много благоприятни, както за бързо нарастване на лозите, така и за поява и развитие на болести и неприятели. От болестите маната и оидиумът има

Растителнозащитните грижи при рапицата продължават до прибирането й

2015-05-16
Земеделските  производители у нас натрупаха значителен опит в отглеждането на рапица, убедиха се в доходността й, и те вече знаят, че успехите силно са свързани с растителноза

Внимание: Ранният контрол на болестите по слънчогледа увеличава добива и гарантира качеството на продукцията

2015-05-12
Слънчогледът е основната маслодайна култура у нас, която заема второ място по площ след пшеницата. Културата е икономически изгодна и високо рентабилна, но при условие, че се полаг

AgCelence - Очаквайте повече!

2015-05-06
Предпазва от стрес, болести и осигурява постигане на максималния добив на културата  Получавате ли максимума от вашите култури? Продуктите от концепцията AgCelenceпомагат на р

Ранен контрол на неприятелите в царевичните посеви

2015-05-05
По оперативни данни на Министерството на земеделието и храните през 2014 г. площите засети с царевица възлизат на 4144 хил. дка, като средният добив от декар с 18 % по-висок спрямо