Растителна защита, торове, семена


Контрол на плевелите в царевичните и слънчогледовите посеви

2015-04-30
Опазването на царевичните и слънчогледови посеви от плевели в ранните фази от развитието им е от голямо значение, защото ги освобождава от тяхната конкурентност и намалява загубите

За борба с доматения миниращ молец се отпускат 2 милиона лева

2015-04-22
Подпомагане от 2 млн. лева отпуска Държавен фонд „Земеделие” за борба с доматения миниращ молец през 2015 г. Средствата са по схемата „Помощ за компенсиране разхо

Нови стандарти в борбата срещу неприятели при рапица и царевица от ДюПон

2015-04-14
Изминалата година беше изпълнена с предизвикателства към земеделските производители и това с пълна сила се отнася и за култури като рапицата и царевицата. Наблюдаваше се поява на н

Предпазни цъфтежни пръскания на овощните насаждения

2015-04-14
В продължение на 2 – 3 седмици овощните дървета цъфтят и през това време има опасност от развитие на болести и намножаване на неприятелите, ако метеорологичните условия са бл

Чист старт за слънчогледа, царевицaта и популярните бобови с почвените хербициди на БАСФ

2015-04-01
Сезонът на пролетниците закъснява, но всички сме отправили поглед към тях с надежда и решени да стартираме с навременни и интензивни грижи. За гарантиране на високи добиви ключов м

600 хил. лв държавна помощ за борба срещу телени червеи при картофи

2015-03-26
От 1 април 2015 г. започва предварителен прием на заявления за кандидатстване по Държавната помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за ко

Доверете се отново на решенията на ДюПон при царевица

2015-03-16
Царевицата е доказано най-печелившата култура. През последните няколко години се наблюдава трайно увеличение на площите, засети с тази култура в България, като в същото време се от

Болести по пшеницата и мерки за борба срещу тях (кратък обзор)

2015-03-03
По време на вегетацията житните култури се нападат от редица болести и неприятели, които оказват пряко въздействие върху реколтата. Болестите по пшеницата и ечемика са един от най-

Новата Наредба 8 подобрява защитата на земеделските култури от вредители

2015-03-01
Новата Наредба №8 за фитосанитарния контрол ще подобри защитата на земеделските култури от вредители, което ще се отрази върху качеството и безопасността на произвежданата растител

ЕК ще накаже БЪЛГАРИЯ, ако не изпълни Директивата за вредителите относно западния царевичен коренов червей

2015-02-26
Европейската комисия днес (26.02.2015 г.)  поиска официално от България да я уведоми относно мерките за транспонирането на Директивата за вредителите. С тази ди

ДюПон – Максимум защита на житни култури - безкомпромисен Бонус пакет за 500 дка

2015-02-08
С новия пакет за максимум защита на житни култури ДюПон Ви предлага професионална грижа за чисти от болести и плевели посеви при отлична ефикасност и най-висока степен на селективн

Растителнозащитни практики в овощните градини през зимния сезон

2015-02-04
1. Агротехнически мероприятия Ако е пропусната оранта на овощната градина наесен, това мероприятие може да се извърши през топлите февруарски дни. Окапалите листа се заравят и се у