Контакти

Издава: „ВЕКТОР ТЕРА" ЕООД

гр. София
Издател и  гл. редактор: Яна Брезовска  - 0888 58 54 68;
Отговорен редактор: Драган Г. Брезовски – 0887 594544
Редакционен  тел./факс: + 359 (0) 2/858 03 37 
За реклама: 0888 585468
e-mail: pzd@mail.bg
www.praktichnozemedelie.com 

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1680, п. к. 125
за сп. „Практично земеделие”

Yna Brezovska

PRACTICAL AGRICULTURE MAGAZINE

P.O. BOX 125

1680 SOFIA

REPUBLIC OF BULGARIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АБОНАМЕНТ  за сп. „Практично земеделие”

Каталожен № 1608 - в „Български пощи” 

От сп. „Практично земеделие” – излизат 10 броя годишно. От месеците януари до август, включ., изданието излиза веднъж в началото на всеки месец.  Следващите броеве - до края на годината, се печатат, съответно: през септември – бр. 9 и през ноември – бр. 10, като актуалната информация е включена в сборните броеве.

Корична цена за 1 бр. – 3,00 лв.

Каталожен номер 1608

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ – 10 бр. – 30,00 лв.

ТРИМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 3 бр. – 9,00 лв.

ШЕСТМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 6 бр. – 18,00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АБОНАМЕНТ  за сп. „Практично ръководство за ЦВЕТЯ и ГРАДИНИ” – издание за цветарство и хоби-градинарство

Сп „Практично ръководство за цветя и градини”  излиза веднъж в началото на всеки месец. Корична цена за 1 бр. – 2,00 лв.

 

Каталожен номер 1611

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ – 12 бр. – 24,00 лв.

ТРИМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 3 бр. – 6,00 лв.

ШЕСТМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 6 бр. – 12,00 лв.

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 9 бр. – 18,00 лв. 

За абонамент в редакцията – справки: 0888 58 54 68 

Банков реквизит за абонамент по банков път:

„Вектор Тера” ЕООД

Банка ДСК ЕАД, ф.ц. Бели Брези-София

IBAN: BG68 STSA93000021584179

 

BIC: STSABGSF

---------------------------------

Фирма-издател  на сп. "Практично земеделие" и сп. "Практично ръководство за цветя и градини":

„Вектор Тера” ЕООД

Гр. София, бул.”Гоце Делчев” 43, ет. 7, ап. 31

М.О.Л. Янка Брезовска

ЕИК 202949428

 

BG 202949428