За Нас


„Практично земеделие” – списание за хората, които винаги печелят!

Каталожен № 1608 

 Списание «Практично земеделие» е професионално специализирано издание, което публикува: иновативни агротехнологии и технологични препоръки за производство на земеделска продукция; комплексни решения за устойчиво и конкурентноспособно земеделие и агробизнес.  Агротехнологиите са съпътствани от представяне на най-новите и перспективни сортове земеделски култури, иновативни продукти за растителна защита и торве, модерна земеделска техника и др. продукти, свързани с производството на селскостопанска продукция, предлагани на българския пазар от водещитете световни компании в агробизнеса. Изданието се списва от научни работиници от български и чуждестранни специализирани институти, от водещи аграрни специалисти с реален практически опит, от икономисти, специалисти по маркетинг, бизнесконсултанти и др.

Кауза

„Практично земеделие” излиза на пазара от 1999 г. и вече второ десетилетие редакционният екип остава верен на девиза си: „Ние казваме не само какво да се направи, а най-важното - как да се направи!”.

Изданието е за активните земеделци, които винаги печелят, защото техният стремеж е непрекъснато да придобиват знания и опитност, и информирано да прилагат иновациите в земеделското производство. Такава е основната цел на създателите  и екипа на изданието – да инфомират за новостите в аграрната наука и практика от света и страната, да представят реалните резултати от производствените полета, да бъдат полезни на производителите, избрали предизвикателството – ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Профил на потребителите на изднанието – активни земеделски производители и фермери (обработващи собствени и арендовани селскостопански площи), мениджъри и аграрни специалисти в земеделски кооперации, лозаро-винарски кооперации, собственици на агрофирми и фермери, производители и преработватели на земеделска продукция, търговски представители  и бизнесконсултанти.

Редовни абонати на изданието са още: Национална служба за съвети в земеделието, срдени професионлани училища в областта на земеделието, фирми специализирани в подготовката на проекти за кандидатстване по европейски програми за насърчаване на бизнеса и по Праграмата за Развитие на Селското Стопанство – по програмни периоди, утвърждавани от ЕС и др. 

Рекламна дейност. Сред рекламодателите, чиито продукти изданието представя ежегодно и с които от години работи чрез рекламни договори са: мултинационални компании за продукти за растителна защита, торове, замеделска техника, селекционни къщи, научни институти и др. По повод на презентации на иновативни продукти и технологични решения и ПР-кампании, екипът работи с основните фирми в агросектора. Отразява техническите срещи и семинари със зърнопроизводители и фермери, огранизирани от мултинационални компании, от водещи дистрибуторски фирми, както и прояви на Нацианалната асоциация на зърнопроизводителите, Асоциацията на земеделските производители и др. браншови организиции в България. Изготвяме и публикуваме статии и анализи, свързани  с резултатите от демонстрационните опити, заложени в реалното производство на български фермери за изпитване на нови сортове и хибриди, продукти за растителна защита, торове и земеделска техника и др, от страна на водещите световни компании, които работят на българския пазар, на научни институти и др. 

Периодичност: Излиза 1 път в месеца (в началото) – 10 книжки годишно  - от януари до август включ. по 1 бр. всеки месец, септември/октомври – 1 бр., ноември/декември -1 бр.  (Пълноцветен печат, гланцова хартия, формат А4.) 

Корична цена – 3,00 лв.; Годишен абонамент – 30,00 лв.

Разпространява се чрез абонамент в „Български пощи” и в редакцията, чрез ръчна продажба по вестникарски павилиони и маси в цялата страна и чрез заявки на Разпространителски агенции. 

„ВЕКТОР ТЕРА" ЕООД – гр. София е оторизираният издател на сп. „ Практично земеделие” и притежава съответния патент за запазената марка на изданието, регистрирана в Патентното Ведомство на Република България. 

Фирмата издава също и месечното списание „Практично ръководство за ЦВЕТЯ и ГРАДИНИ” -   с насоченост на темите: отглеждане на стайни цветя и декоративна растителност, ландшафтен дизайн, технологии в цветарството и градинарството за хобиградинари; отглеждане на зеленчуци, овощни видове, лозя – технологии и растителна защита в домашните и малките стопанства, и много практически съвети. Каталожен № 1611; периодичност – 12 бр. годишно; Корична цена – 2,00 лв. Формат А5-пълноцветен печат. Разпространява се чрез абонамент и на свободния вестникарски пазар. 

Издател и главен редактор: Яна Брезовска  

Контакти: 0888 58 54 68; тел/факс: 02/858 03 37; www. praktichnozemedelie.com; e-mail: pzd@mail.bg

 

Списание „Практично земеделие ”           

РЕКЛАМНА ОФЕРТА

Уважаеми Господа, 

Представяме на вниманието Ви рекламната оферта  на списание «Практично земеделие», която подлежи на конкретно договаряне. 

Рекламната оферта е поместена на сайта на изданието – www.praktichnozemedelie.com, и е в сила от 01. 01. 2017 г.:

Цените са без ДДС 

А. БЕЗ  ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА

1. Цяла страница – А4 (Обрязан формат – основа 207 мм; височина – 284 мм):

а) вътрешна страница (в тялото) – цена – 700,00 лв.

б) 2-ра и 3-та корица – цена – 800,00 лв.

в) 4-та корица (последна) – цена – 900,00 лв.

г) рекламни и PR-текстове (вътрешна стр.) – цена - 200,00 лв. 

2. Половин страница (обрязан формат - основа - 207 мм; височина – 142 мм):

а) вътрешна страница – цена – 400,00 лв.

б) 2-ра и 3-та корица – цена – 450,00 лв.

в) 4-та корица (последна) – цена – 600,00 лв./кв. см;

г) рекламни и PR-текстове (вътрешна стр.) – цена – 130,00 лв. 

3. Рекламни карета извън упоменатите размери (по-горе):

а) вътрешна страница – цена - 2,50 лв./кв.см

б) 2-ра и 3-та корица – цена – 3,00 лв./кв. см 

4. Първа корица – модул, лого – минимална цена – 150,00 лв. 

Б. ОТСТЪПКИ  - със сключен договор за реклама (за брой публикации в един и същ формат)

а) от 2  до 4 публикации - отстъпка 10% от цената на страница

б) от 5 до 8 публикации – отстъпка 15 % от цената на страница

в) с целогодишен договор (не по-малко от 18 публикации)  - остъпка 20 % 

В. БОНУСИ

1.При сключен договор, с обем на рекламата над 5 страници - формат А4 – бонус PR-статия във всеки брой, в който е публикувана рекламата или в брой, посочен от рекламодателя.

2.При сключен целогодишен договор (не по-малко от 10 публикации) – бонус – безплатен линк към вашата уеб страница от нашия сайт. 

Г. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Параметри - Формат на изданието – А4;  

- Размери на 1 страница:

а) необрязан формат – основа 210 мм; височина – 290 мм;

б) обрязан формат – ширина 207 мм; височина – 284 мм 

2. Готовите рекламни карета се предоставят: на CD или на е-mail: pzd@mail.bg във формат: EPS, TIF, JPG в резолюция на минимум 300 dpi. • Приемат се и реклами, изработени в CorelDraw 11.0 или по-ранна версия с текст в криви. 

3.Периодичност: Излиза 1 път в месеца (в началото) – 10 книжки годишно (от януари до август включ. – по 1 бр./месечно; септ./окт- - 1 бр., ноемв./декемв. – 1 бр.). Пълноцветен печат/гланцова хартия – двустранен хром 90 г. 

4. Забележка: Готовите за печат рекламни продукти се предават до 22 число на предходния месец 

Г. РЕКЛАМА В УЕБ СТРАНИЦАТА НА ИЗДАНИЕТО

 - В процес на разработка

- За линк (целогодишно) към вашата уеб страница от нашия сайт - www.praktichnozemedelie.com – цена 300,00 лв. 

Издава: „ВЕКТОР ТЕРА" ЕООД  - гр. София

За контакти: Яна Брезовска; GSM: 0888 58 54 68; тел/факс: 02/858 03 37; e-mail: pzd@mail.bg; www.praktichnozemedelie.com