За Нас


„Практично земеделие” - списание за хора, които винаги печелят!

Каталожен № 1608 

 Списание «Практически земеделие» е професионално специализирано издание, което публикува: иновативни агротехнологии и технологични препоръки за производство на земеделска продукция; комплексни решения за устойчиво и конкурентноспособно земеделие и агробизнес. Агротехнологиите са съпътствани от представянето на най-новите и перспективни сортове земеделски култури, иновативни продукти за растителна защита и торве, модерна земеделска техника и др. продукти, предлагани на българския пазар от иновативни компании в агробизнеса. Изданието се списва от научни дейци от български и чуждестранни специализирани институти, от водещи аграрни специалисти с реален практически опит, от специалисти по маркетинг, бизнесконсултанти и др.

Кауза

„Практично земеделие” излиза на пазара от 1999 г. и вече трето десетилетие редакционният екип остава верен на девиза си: „ Ние казваме не само какво да се прави, а най-важното - как да се направи!”.

Изданието е насочено към за активни земеделски производители, които винаги печелят, тъй като техният стремеж е непрекъснато да придобиват знания и опит и информирано да прилагат иновации в земеделското производство. Такава е основната цел на създателите и екипа на списанието - да информира за новостите в аграрната наука и практика от света и страната, да представя реални резултати от производствените полета, да добавя и разпространявана нови технологии и да надгражда знанията за ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Профил на потребители на издание - активни земеделски производители и фермери (обработка на собствени и арендовани селскостопански площи), мениджъри и аграрни специалисти в земеделски кооперации, лозаро-винарски кооперации, собственици на земеделски стопанства и фермери, производители и преработватели на земеделски производители, дистрибутори.

Изданието се използва и в професионалната дейност на Националната служба за съвети в земеделие, професионални училища и гимназии в земеделско сектор, фирми, специализирани в подготовка на проекти за кандидатстване по европейски програми за насърчаване на бизнеса и по Програмата за развитие на Селското стопанство - по програмни периоди, утвърждавани от ЕС и др. 

Рекламна дейност. Сред рекламодателите, чиито продукти изданието представя ежегодно и с които от години работи чрез рекламни договори са: мултинационални компании за продукти за растителна защита, торове, земеделска техника, селекционни къщи, научни институти и др. ктора. Екипът отразява технически срещи и семинари със зърнопроизводители и фермери, платформи и произодствени опити на мултинационални компании, както и изложения на Националната асоциация за зърнопроизводители, Асоциация на земеделските производители и др. браншови организации в България.

Периодичност: Излиза 1 път през месеца (в началото) - 10 книжки годишно  - от януари до август включването. по 1 бр. всеки месец, септември / октомври - 1 бр., ноември / декември -1 бр. (Пълноцветен печат, гланцова хартия, формат А4.) 

Корична цена за 1 бр. - 3,00 лв.; Годишен абонамент - 30,00 лв., без ДДС.; Католожен № 1608 в "Български пощи"

Разпространението се използва чрез дистрибуция в „Български пощи” и чрез дуги разпространителски фирми в страната.  Разпространява се чрез ръчна продажба във вестникарски павилиони и маси в цялата страна и чрез заявки от Разпространителски агенции. 

„ВЕКТОР ТЕРА" ЕООД  - гр. София е оторизиран издател на сп. „Практически земеделие" и собственик на съответстващия патент за запазена марка на изданието, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. 

Фирмата издава и ежемесечно списание-приложение „Практическо ръководство за ЦВЕТЯ и ГРАДИНИ” - с насоченост грижи за стайни цветни и декоративни растения, ландшафтен дизайн, технологии в цветарството и градинарството за хобиградинари; отглеждане на зеленчуци, овощни видове, лозя - технологии и растителна защита в домашни и малки стопанства и много практически съвети. Каталожен № 1611; периодичност - 12 бр. годишно; Полезна цена - 2,00 лв. Формат А5-пълноцветен печат. Разпространява се чрез абонамент и с ръчна продажба на вестникарския пазар. 

Издател и главен редактор: Яна Брезовска  

Контакти: 0888 58 54 68; www.praktichnozemedelie.com; e-mail: pzd@mail.bg; ynabrezovska@gmail.com

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

      

РЕКЛАМНА ОФЕРТА  на списание „Практично земеделие” 

Цените са без ДДС 

А. БЕЗ ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА

1. Цяла страница - А4 (Обрязан формат - основа 207 мм; височина - 284 мм):

а) вътрешна страница (в тялото) - цена - 700,00 лв.

б) 2-ра и 3-та корица - цена - 800,00 лв.

в) 4-та корица (последна) - цена - 900,00 лв.

г) рекламни и PR -текстове (вътрешна стр.) - цена - 200,00 лв. 

 

2. Половин страница (обрязан формат - основа - 207 мм; височина - 142 мм):

а) вътрешна страница - цена - 400,00 лв.

б) 2-ра и 3-та корица - цена - 450,00 лв.

в) 4-та корица (последна) - цена - 600,00 лв. / кв. см;

 

3. Рекламни карета извън упоменатите размери (по-горе):

а) вътрешна страница - цена - 2,50 лв. / кв.см

б) 2-ра и 3-та корица - цена - 3,00 лв. / кв. см 

 

4. Първа корица - модул, лого - минимална цена - 150,00 лв. 

 

Б. ОТСТЪПКИ - със сключен договор за реклама (за брой публикации в един и същ формат)

а) от 2 до 4 публикации - отстъпка 15% от цената на страницата

б) от 5 до 8 публикации - отстъпка 20% от цената на страницата

в) с целогодишен договор (не по-малко от 18 публикации) - отстъпка 25% 

 

В. БОНУСИ

1. При сключен договор за над 5 страници - формат А4 - бонус PR - статия във всеки брой, в който е публикувана реклама или в брой, посочен от рекламодателя.

2. При сключен целогодишен договор (след малко след 10 публикации) - бонус - безплатен линк към вашата уеб страница от нашия сайт. 

 

Г. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Параметри - Формат на изданието - А4;  

- Размери на 1 страница:

а) необрязан формат - основа 210 мм; височина - 290 мм;

б) обрязан формат - ширина 207 мм; височина - 284 мм 

2. Готовите рекламни карета се предоставят: на CD или на e - mail : pzd@mail.bg  във формат: EPS , TIF , JPG при  резолюция на английски минимум 300 DPI . • Приемат се и реклами, изработени в Corel Draw 11.0 или по-ранна версия с текст в криви. 

3.Периодичност: Излиза 1 път в месеца (в началото) - 10 книжки годишно (от януари до август вкл. - по 1 бр. / Месечно; септ. / Окт- - 1 бр., Ноемв. / Декемв. - 1 бр.). Пълноцветен печат / гланцова хартия - двустранен хром 90 г. 

4. Забележка: Готовите за печат рекламни продукти се предават до 22 число на предходния месец 

 --------------------------------------------------------------------

 РЕКЛАМА В УЕБ СТРАНИЦАТА НА ИЗДАНИЕТО

 

 Рекламна тарифа за публикации в сайт: www.praktichnozemedelie.com        

Цен и на бане ри без ДДС

 1 . Фиксирано място (горе в лентата на сайта) - Банер / Лого на компанията   - 100 х 160 пиксела, като височината е 100 мм.

Цена - 100,00 лв. - месечно излъчване

 2. Фиксирано място (горе в лентата на сайта) - банер  100 х 600 пиксела -

Месечно излъчване - 300, 00 лв.  С договор - отстъпка 25%

 3. Банер 300х300 пиксела - в дясна колона на платформа „Растителна защита, семена торове”

- Едномесечно излъчване - без договор -300, 00 лв.

- С договор - едномесечно излъчване - 25% отстъпка - 225,00 лв.

Отстъпката от 25% се дава като бонус към печатната реклама в сп. „Практично земеделие

 4. Публикация на пр-статия в сайта (3500 знака) - 120,00 лв., Без ДДС

 Бонуси:

1.Включване безплатно в уеб страницата на пр-статии, публикувани в печатното издание, в срок - посочен от възложителя;

3. Безвъзмездно публикуване в печатното издание и в уеб страницата на репортажи при отразяване на рекламни кампании, включ. полски опити и други дейности на компанията рекламодател.

- За линк (целогодишно) към вашата уеб страница от нашия сайт - www . praktichnozemedelie.com - цена 300,00 лв. 

 

Издава: „ВЕКТОР ТЕРА" ЕООД - гр. София

За контакти : Яна Брезовска ; GSM : 0888 58 54 68; тел / факс: 02/858 03 37; e-mail : pzd@mail.bg ; www.praktichnozemedelie.com