За обществено обсъждане е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията

By on 24.02.2020 0 205 Views

На официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Общественото обсъждане ще продължи от 21 февруари до 23 март. 2020 г. Вносител на законопроекта в  парламента е Министерският съвет, респективно министър-председателят Б.Борисов.

В мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, се казва: „Приемането на законопроекта за изменение и допълнение към Закона за защита на растенията се налага във връзка с прилагането от 14 декември 2019 г. на Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията и Регламент (ЕС) 2017/625относно официалния контрол и другите официални дейности, въвеждане в националното законодателство на хармонизираните показатели на риска с Директива 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска, необходимостта от въвеждане на нови и актуализация на съществуващи разпоредби в националното законодателство в областта на здравето на растенията, изменения и допълнения на свързаните с тях административно-наказателни разпоредби.”

Една от основните цели, посочена в мотивите към проектозакона е пълно прилагане на национално ниво на защитните мерки срещу вредителите по растенията, съгласно Регламент (EС) 2016/2031 и на мерките по Регламент (ЕС) 2017/625 за официалния контрол и другите официални дейности, като се въвеждат  нови и подобрени инструменти за осъществяване на фитосанитарния контрол. Разписани са конкретно и други цели, и въвеждане на нови изисквания към Българската агенция по безопасност на храните; прилагане на многогодишни програми за наблюдения на карантинни вредители; модернизиране и актуализиране на инструментите при движение на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на ЕС и България и др.

(ПЗ)

 

 

 

 

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *