Технологии за ефикасно почвено хранене на трайни насаждения от Екофол

By on 23.09.2020 0 213 Views

ü  Есенното торене е от изключителна важност за правилния растеж и развитие на лозята и овощните дървета

Наесен се подава основния набор от хранителни елементи, който по-нататък играе съществена роля в плододаването. Известно е, че азотът и калиятсадвигателят на растежа на леторастите и листата, залагането на плодовете и тяхнатаголемина. Фосфорът и калият са основни елементи за развитието на младите лози и овошки. Ограничената им наличност в почвата може да доведе до забавяне на етапа на плододаване, а това да рефлектира върху по-ниски добиви.

Правилната комбинация от хранителни елементи, тяхното най-добро усвояване и навременно подаване играят ключова роля за ранниятрастеж, оформянето на мощнакореновасистема, развитието и растежа на листата, цъфтежа, залагането на плодовете и формирането на висок добив.

Част от внесенитенаесен хранителни елементи се позиционират около корените, в стъблата и в пъпките. Активират се напролет, когато започватда захранватранниятрастеж на листата, леторастите, формирането на цветовете, образуването на завръзите и нарастването на плодовете.


С подбора на качествени и ефикасни почвени торове с марката DURASOL, ЕКОФОЛ е отговорил точно на тези съвременни изисквания за отглеждане на трайни насаждения.

АЗОТ

При формулациите за трайни насаждения се препоръчва контролираното и постепенно отдаване на азот.
Екофол предлага
NPK продукти с технология за защита на азота от загуби TopCote, която осигурява контролираното му освобождаване (CRF N)до 90 дни.Благодарение на контролираното освобождаване не се стига до излишък на азот, който влияе негативно при културите. Забавеното усвояване на азот подобряваи киселинното съдържание вплодовете.

DURASOL NPK 7-12-24+1.6MgO + 13 SO3 + 9 CaO(100% CRF N)

DURASOL NPK 5-17-17 + 2 MgО + 15 SO3 + 13 CaО (100% CRF N)

ФОСФОР
Фосфорътв торовете DURASOL е с много висока разтворимост във вода – над 90%, и е част от поли-сулфатен комплекс на калий, магнезий и калций: в една гранула. Тези макроелементи са напълно усвоими от растенията.

Друга успешна практика на есенно торене при овощните култури и лозята е приложението на Фосфорно-Калиеви торове:

DURASOL PK 0-20-20+2MgO+13SО3+15CaO

DURASOL PK 0-15-30 +2MgO+9SО3+11CaO

DURASOL PK 0-29-5+2MgO+17SО3+21CaO

Високоусвояимияфосфорв DURASOL формира мощна коренова система и има директен ефект върху добива и качеството. Подобрява оцветяването на плодовете и удължавасроковете на съхранение.
Калият
е с ключова роля в наливането на плодовете и е необходим в големиколичества, особенопригрозде, отглеждано за производство на вино.
Балансираното
съдържание на калий и магнезийв DURASOL подобряваоцветяването на гроздоветеи на виното.

Магнезият и сяратасеусвояватпрезцялатавегетация на овошките и спомагат за залагането на плодовете и тяхнотозадържане.
Сярата в DURASOL
е с нормално и със забавено отдаване, и спомага за намаляване на нападението от болести. Калцият допринася съществено за успешното презимуване на културите и високото качество на продукцията.

Екипът на ЕКОФОЛ препоръчва да се работи с торове, отговарящи на нуждите на конкретните полета и култури.

В  специализираните почвени торове хранителните елементи са в нужното съотношение и с повишена ефективност за постигане на максимални добиви.

За въпроси по конкретни състави и приложения на торовете DORASOL, свържете се с регионалните представители на Екофол.

Допълнителна информация: http://ecofol.com/bg/

Б. р. – Статията е публикувана в бр. 9/септември 2020 г. на сп. „Практично земеделие”. В броя ще прочетете разнообразна професионална информация за  най-важните практики и технологии при земеделските култури в сезона.

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *