Разпространението на дъбова коритуха в Странджа дискутираха български и турски лесовъди на терен

By on 01.10.2020 0 147 Views

Разпространението на дъбова коритуха в Странджа са дискутирали български и турски лесовъди по време на теренен обход на територията на Регионална дирекция по горите – Бургас. В срещата са участвали: д-р инж. Петя Матева, инж. Деян Стойнев от Изпълнителна агенция по горите, доц. д-р Здравко Сталев, ЮИДП, инж. Мария Кирилова – директор на ЛЗС Варна, инж.   Мариян Костадинов, директор на РДГ-Бургас, д-р инж. Дико Патронов и представители на ДПП „Странджа“, ДГС „Звездец“, ДГС „Малко Търново“, както и Селим Анил, експерт на регионалната дирекция по горите в Истанбул, Република Турция. Това се казва в съобщение, публикувано на официалната интернет страница на Българската атенция по горите

Д-р инж. Петя Матева е запознала присъстващите с биологията на вида, както и с информация за неговото разпространение. „Насекомото се храни, смучейки сокове от листата на широколистните дървета, като причинява обезцветяване на горната повърхност на листата. Това следва да причини намаляване на фотосинтезата и според литературни източници е възможно да причини преждевременен листопад. След смяната на листата, широколистната гора се възстановява. В периода 2015-2017 година се извършват обстойни проучвания върху биоекологията на вредителя от учени от Института за гората. Борбата с химични средства е неприложима по ред причини.  Разработването на биологични мерки е трудоемко и бавно, и все още на европейско ниво проучванията са свързани само с лабораторни опити“,  е обяснила инж. Матева. 

Доц. д-р Здравко Сталев, експерт в Югоизточно държавно предприятие е подчертал необходимостта от съвместни действия и периодични срещи по темата, включително и с турските колеги. „Това, което можем да направим на този етап е да съберем точна информация за засегнатите площи. Има горски територии, където нападението е много силно и собствениците на горите трябва да информират за наличието на вредителя, да изпращат данни за засегнатите площи“, категоричен е експертът.  

Специалистите са обсъдили възможността да се направят съвместни научни разработки с Република Турция, в която големи площи дъбови гори са засегнати от Corythucha arcuata. „Наблюдават се нападения на този вредител на големи петна в горските територии на Република Турция. Все още няма направен анализ, но в момента не се води борба с този вредител“, е обяснил Селим Анил. „От лесовъдска гледна точка той не представлява проблем, тъй като от неговото нападение няма трайни последствия и отражения върху гората и дървесината. Вредителят е обект на научни разработки и е добре да обединим своя опит“, е допълнил той. 

Инж. Дико Патронов е споделил впечатления от свои шестгодишни проучвания на терен, които показват че уврежданията от дъбова коритуха не оказват влияние върху годишния прираст на дървесината. Въпреки това има необходимост от бъдещи проучвания за вредата на коритухата върху прираста на гората и за страничните ползвания от горите, единодушни са експертите.

Източник: http://www.nug.bg/news/lang/1/id/15685/display

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *