Новият почвен хербицид Матено® Форте от Байер доказа ефикасността си в опитни полета и масови посеви с пшеница

By on 05.06.2022 0 1235 Views

Експертът съветва обследването на посевите с пшеница да продължи
Владимир Вълчев – Регионален представител на Байер КропсСайанс за Стара Загора и Сливен, представи рестителнозащитната технология от Байер при пшеница с иновативните продукти от фирмата пред земеделски производители от Старозагорска, Сливенска и част от Пловдивска и Пазарджишка области, в рамките на Байер Агро Арена 22, с. Свободен, Старозагорска област (27. 05. 2022 г.).
Ето какво сподели експертът (в резюме):
-На това поле ще представим резултатите от приложената тук растителнозащитна технология в пшеница с продукти от Байер, като ще акцентираме на важните моменти, които биха били от интерес за вас, производителите от Южна България. Пшеницата, тук, е засята към края на октомври, сортът е Авеню. Кое доведе до забавяне на сеитбата? Миналата година, на това поле, беше разположена клиърфийлд рапица Декалб. Хората от района знаят, че тук премина голяма буря с градушка и повечето от рапицата беше повалена на земята, като се получи масово опадане на семената й. Скоро след сеитбата на пшеницата наблюдавахме поникване на самосевка от клиърфийлд рапица в посева. За справяне с проблема приложихме хербицидът Матено® Форте от Байер, който за първа година беше използван тук, на тези полета в България. Освен това, от историята на полето, беше известно, че тук се наблюдава и житно заплевеляване.
Какво представлява новият почвен хербицид Матено Форте?
Матено Форте се използва за запечатка при пшеница. Това, което постигнахме с него тук, е унищожаването на самосевката от клиъфийлд рапацита и силно редуциране на плевелите, които се развиват в посевите още есента.
Дозата, в която е разрешен за употреба Матено Форте, е от 160 до 200 мл/дка.
Искам да обърна внимание, че има доста производители от района, които приложиха Матено Форте през есента на 2021 г., и са изключително доволни от неговата ефикасност.
Продуктът се прилага през есента – като запечатка – почвено след сеитба или ранно вегетационно -във фаза до 3-ти лист на пшеницата. Т.е., производителят има избор – или да приложи продуктът като запечатка или след поникване до фаза 3-ти лист на културата.
Тук, където е приложен Матено Форте, посевът се задържа изключително чист от плевели до пролетта. Напролет се появиха тук-там широколистни и житни плевели, които бяха доста редуцирани, но въпреки всичко приложихме Пасифика® Експерт, в доза 30 мл/дка с прилепител Биопауър, в доза 100 мл/дка. С това, както се вижда на полето, посевът е напълно чист и плевелите не конкурират културата за вода и хранителни вещества.
Интересна е и борбата, която изведохме тук срещу болестите по пшеницата.


Като първи фунгицид приложихме нашият нов продукт Инпут® (към средата на април, т. г.). Дозата, в която той се прилага е от 60 до 125 мл/дка. Трябва да се има предвид, че когато Инпут се прилага превантивно, се използва по-малката доза – 60 мл/дка. Продуктът може да се използва както за първо, така и за второ фунгицидно третиране. Когато се прилага за второ фунгицидно третиране, дозата е 80-100 мл/дка, но ако се използва срещу болестите по класа (фузариум и др.) – дозата е 125 мл/дка. На полето, където се провежда събитието, Инпут е приложен, заедно с инсектицида Децис® 100 ЕК.
Като втори фунгицид на това поле (средата на м. май) е приложен Аскра®Expro, в доза 100 мл/дка.
Инпут® и Аскра®Expro са ново поколение фунгициди, които съдържат SDHI активни вещества.

Дозата, в която се прилага Аскра®Expro, също е разграничена в зависимост от целта на третиране. Ако се прилага профилактично, дозата е 90 мл/дка, но ако се прилага лечебно, дозата е 100-150 мл/дка.
При второто фунгицидно третиране (в случая с Аскра®Expro), тогава заедно с фунгицида се прилага и инсектицид. Тук, в контролата, се наблюдават неприятели в различна плътност – цикади, въшки и др., и ако не се изведе инсектицидна борба, със сигурност добивът ще бъде редуциран.
В заключение, експертът се обърна с препоръки към производителите да продължат с редовното наблюдение на посевите. Защото при последващи превалявания и високи температури, е възможна появата на болести и посочи като пример, че по същото това време на м. г., към края на май-началото на юни, в посевите на това поле е наблюдавано нападение от жълта и кафява ръжда.
На снимката: Владимир Вълчев
По темата работи: Яна Брезовска
Б. р. – Статията е авторска и е отпечатана в бр. 6/юни 2022 г. на сп. „Практично земеделие”. Изданието излиза от печат на 09-06-2022 г. и може да бъде намерено в разпространителската мрежа в страната.