• Home
  • Растителна защита
  • торове
  • семена
  • <span class="bread-current bread-5317" title="Портфолио’2022 – житни култури от ЛИДЕА– френска селекция с изключителен потенциал за добиви">Портфолио’2022 – житни култури от ЛИДЕА– френска селекция с изключителен потенциал за добиви

Портфолио’2022 – житни култури от ЛИДЕА
– френска селекция с изключителен потенциал за добиви

By on 24.08.2022 0 629 Views

ЛИДЕА е безспорен лидер при житните култури, както на европейския, така и на българския пазар. Като селекционна програма компанията има много богата история назад в миналото, което дава надежда и за бъдещето. Селекционерите на компанията създават и изпитват постоянно нови сортове, което включва много труд, но най-вече правилен подбор на подходящите линии.
И този сезон семенарската компания има нови иатрактивни предложения за своите клиенти.
Сомтуозо CS е една от изгряващите звезди в портфолиото – средно ранна към средно късна осилеста пшеница, с едър и сбит клас. Растенията са здрави със силен восъчен налеп и висок потенциал за братене, включително пролетно. Сомтуозо CS впечатлява с изключителен потенциал за добивпри оптимални условия и висок хектолитър.


Следващото ново предложение е Монтекристо CS – ранен осилест сорт пшеница, отличаващ се с отличен фитосанитарен статус, адаптивност и много висок потенциал. Показва изключителни резултати в България и отлично съотношение добив/ранозрелост. Характеризира се с малък, но сбит клас, който има между 45-68 зърна, и изравненост на братята. Изключително адаптивна към различни почвено-климатични условия.
Солиндо CS е друг нов акцент в листата с житни култури – средно ранен осилест сорт. Солиндо CS се отличава с много висок потенциал за братене, здрави растения със силен восъчен налеп.
И тази есен фермерите могат да се възползват от най-ранния сорт пшеница в продуктовата листа на френската компания – Флавор CS. Осилест сорт, който се отличава с изключително висока толерантност към икономически важните болести, включително и мозайка. Друга особеност на сорта е, че се държи добре в условия на засушаване, затова силно се препоръчва за Южна България.
Состен CS е следващото предложение на ЛИДЕА. Безосилест сорт със средно ранна вегетация. Образува голям, сбит и плътен клас. Много добър потенциал за компенсаторно пролетно братене, което осигурява изравнен и добре гарниран посев със здрави растения устойчиви на полягане и толерантни на икономически важните болести, благодарение на силния си восъчен налеп.
Изалко CS е предложението на ЛИДЕА в сегмента премиум пшеници – специално разработен сорт мека пшеница с високо съдържание на протеин и глутен. Изалко е ранен, средно висок, осилест сорт с изключително здраво стъбло, генетично устойчиво на полягане.
Наложени имена са Софру CS – пшеница, която не се нуждае от представяне – топ продукт в Европа и у нас. Сортът е ранен, високодобивен. Подходящ е за различни почвено-климатични условия. Има много добри агрономически характеристики – толерантност на икономически важните болести, а също и устойчивост на полягане и измръзване.

Продуктовата листа при житните култури се допълва и от един сорт тритикале – Трисмарт CS, високопродуктивен, устойчив на полягане и оронване на зърното.

Жуп CS е добре познат за земеделците сорт зимен шестредов ечемик, отличаващ се с висока продуктивност и здраво зърно, стабилен във всички райони на страната.
Мелиа CS е новото предложение при ечемика – зимен шестредов сорт с отличен фитосанитарен профил и висок хектолитър.

Екипът на ЛИДЕА апелира всички земеделски производители да използват само сертифицирани семена. От една страна това е гаранция за производителите, че получават семена с гарантиран произход, чистота и качество. От друга страна употребата на сертифициран посевен материал води до намаляване на предпоставките за възникване на нападение от болести и неприятели, които налагат употребата на големи количества пестициди.

Повече за продуктовата листа на ЛИДЕА, както и всички програми и инициативи, може да намерите при най близкия до Вас търговски представител, както и на
www.lidea-seeds.bg