ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ

By on 11.11.2022 0 437 Views

ДОБРИ КОНСУЛТАНТИ И ДОБРИ СЕМЕНА ЗА ДОБРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ

Създадена през 2014 година като консултантско и търговско дружество, Лидер Консултинг се занимава с практически агрономически и агроикономически консултации в реално време и на място при земеделските производители. Лидер Консултинг е първият радетел за правилно прилагане на покривните култури, за цялостно планиране в рамките на сеитбооборота и за поддържане и повишаване на почвеното плодородие. Поради липса на добри практики и опит в България Лидер Консултинг се нагърби със задачата чрез многобройни семинари, публикации и пряка комуникация със земеделците да постави основите на зелените практики в реална среда, при реални обстоятелства и в зависимост от особеностите на района и спецификите на отделното стопанство.

Междинните култури станаха емблема на фирмата и синоним за почвено здраве. Лидер Консултинг предлага само сертифицирани семена междинни култури, произведени в Европа.
Лидер Консултинг представлява и най-голямата австрийска семенарска компания SAATBAU LINZ, като внася цялото портфолио от семена за полски култури. Особено популярни станаха висококачествените пшеници, високодобивни ечемици и тритикале и целият спектър на житни култури, добре подбрани за България чрез множество конкурсни опити.
Много голям сегмент в портфолиото заемат бобовите култури – особено популярни станаха сортовете пролетен полски грах ТИП, АНГЕЛА и др.– високопротеинов грах със светло зърно, за който от 2022 година отново нарасна търсенето, тъй като има инвеститор, който ще преработва специално тази култура в новопостроен завод, с което се гарантира неговото изкупуване на достойни цени, а грахът ще донесе и много полза за сеитбооборота и подобряване на почвите.
Друга емблема е люцерната Ла Рока, един изключително високодобивен, сухоустойчив и дълготраен сорт, който се доказа във всяко кътче на страната.
През последните години силно нарасна уважението и търсенето на царевичните хибриди на SAATBAU LINZ. Имена като ИЛЮСТРАДО, ПЕРАЦИНО, МУЛТИПЕЛ, ЕСТЕВИО, АТЛАНТИКО се наредиха сред най-засяваните хибриди, които не изневериха на стопаните през последните 2 години и при неблагоприятни условия.
Слънчоглед, рапични хибриди и линейни сортове, соя, тревни фуражи за паша и косене и много други предложения може да намерите в каталозите и на сайта на Лидер Консултинг ЕООД.
От преведени статии от немски и австрийски издания, авторски лекции в Youtube и множество публикации в сайта и различни медии може да научите много агротехнически детайли. Лидер Консултинг сключва и договори за индивидуални консултации и обучения.
Допълнителна информация:
Тел.: 0886 6228775

e.marinova@leader-consulting.bg, www.leader-consulting.bg