Fusarium pseudograminearum – възможна основна заплаха за световното производство на пшеница

By on 20.12.2022 0 286 Views

Експертната група по здраве на растенията (Панел PLH) на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) е извършила категоризация на вредителя Fusarium
pseudograminearum O’Donnell & T. Aoki (
Nectriaceae: Fusarium) за територията на Европейския Съюз (ЕС), се съобщава в авторска статия на Николай Спасов, публикувана на интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към земеделското министерство.
Авторът информира, че предходното наименование на F. pseudograminearum е било F. graminearum Schwabe Group 1, който е идентифициран за първи път в Австралия върху пшеница през 1983 г. F. pseudograminearum е почвен гъбен патоген, способен да причини заболяване, известно като фузариозно кореново гниене (Fusarium crown rot (FCR)) по зърнени култури.
Този патоген е докладван в сухи и полусухи региони в Австралия, Нова Зеландия, Северна и Южна Америка (Аржентина, Канада, САЩ), Северна и Южна Африка (Алжир, Южна Африка и Тунис), Близкия изток и Азия (Азербайджан, Китай, Иран, Малайзия, Сирия, Ирак и Турция). В ЕС е докладван в Италия през 1994 г., а по-късно и в Испания върху твърда пшеница (Triticum turgidum subsp. durum), но остава известна несигурност по отношение на действителното разпространение на патогена в ЕС. Патогенът не е включен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията[1].
Въпреки че F. pseudograminearum се съобщава главно като причинител на FCR (фузарийно кореново гниене), той е отговорен и за големи епидемии от фузариоза по класа на пшеницата в Австралия, заболяване, което се счита за едно от основните заплахи за световното производство на пшеница. Тези епидемии могат да доведат до значителни икономически загуби в
резултат на намаленото качество и количество на зърното, и чрез замърсяване на зърното с трихотеценови микотоксини, се твърди в статията.
Като се има предвид широкото разпространение на зърнените култури в ЕС, докладваното присъствие на патогена от 1994 г. насам и фактът, че симптомите и признаците се споделят с други видове Fusarium, засягащи зърнени култури, съществува несигурност относно настоящото разпространение на F. pseudograminearum в ЕС.
F. pseudograminearum често се открива като причинител на FCR в райони, характеризиращи се с ниски надморски височини, ниска влажност и високи температури. При зърнените култури степента на развитие на FCR е силно зависима от нивото на валежите и от степента на водния стрес, възникващ в края на вегетационния сезон.
Следователно се очаква, че този патоген може да се установи в ЕС, особено в южните региони (напр. Испания, Португалия, Италия, Гърция), където зърнените култури се отглеждат широко и климатичните условия са подходящи за оцеляването на патогена и развитието на болестта. За България, F. pseudograminearum също би представлявал опасност, тъй като климатичните условия са подходящи за установяването на вида, а част от неговите гостоприемници се отглеждат и в нашата страна. Евентуалното установяване на този вредител в България, вероятно ще доведе до икономическо въздействие върху земеделските стопани, отглеждащи основните растения гостоприемници, се сочи в заключението на автора.
Повече по темата може да прочетете на: https://corhv.government.bg
(ПЗ)