ARC™ FARM INTELLIGENCE – ново мобилно приложение от ФМС – предвижда степента на нападение от неприятели

By on 27.01.2023 0 283 Views

За да защитят добивите и рентабилността на стопанството, земеделските производители се нуждаят от по-надежден начин за определяне на степента на нападение и точния момент за третиране. През 2023 година ФМС Агро България ще представи новото си мобилно приложение Arc™ farm intelligence. Това е първото мобилно решение, способно да предвиди степента на нападение от неприятели с много висока точност. Чрез използване на прогнозно моделиране, базирано на данни в реално време от сензори поставени в полетата, това приложение позволява на земеделските производители да планират третирането точно където и когато е необходимо, за по-устойчив и рентабилен контрол. Усъвършенствана и лесна за използване технология, позволява на земеделските производители да наблюдават неприятелите и да вземат решения за управление на вредителите с по-високо ниво на прецизност и увереност.
Земеделските стопани разчитат на модерни технологии, за да защитят своите култури от болести, плевели и неприятели. Без нови продукти за растителна защита, вредителите изграждат устойчивост към съществуващите технологии, което ги прави по-малко ефективни и води до сериозни загуби.
Доверете се на ФМС за защита на вашите култури и постигане на едно устойчиво и рентабилно земеделие.
https://www.fmcagro.bg