Иновации в житни култури от БАСФ

By on 13.02.2023 0 599 Views

С премиерата на Даксър® през 2023 г. БАСФ напълно обнови портфолиото си от фунгициди за Житни култури. Ревистар® Флекс, Ревикеар®, Приаксор® и Систива – вече доказани на българските полета, поставиха нов стандарт за ефикасност!

Само за две години Ревистар® Флекс и Ревикеар® доказаха своите предимства в България на повече от 6 млн. дка*!

Даксър®– Балансьор за всяка технология 

Даксър® е комбинация от 2 активни вещества: Ревизол® – нова генерация триазол и Крезоксим-метил – доказан в практиката стробилурин.

Даксър® предимства:

• Изключителен контрол на болести, със силата на Ревизол®
• Лечебно действие без аналог
• Избор за всеки момент на приложение
• По-добра физиология още от първото третиране

С Даксър® може постигнете стабилни добиви и да оптимизирате разходите! Даксър® е подходящ както за първо третиране, така и за второ, препоръчителната доза на приложение е 75 мл/дка.

Ревистар® Флекс – Специалист в борбата с брашнеста мана, базично гниене и септориоза

Ревистар® Флекс пакет съдържа 2 фунгицида с неоспорими предимства, чието съвместно приложение води до високоефективна и устойчива защита на житните посеви. Ревистар® Флекс е Специалист в борбата с брашнеста мана и базично гниене, две изключително опасни заболявания.

Ревистар® Флекс предимства:

• По-добър контрол на болести
• Лечебно действие без аналог
• Най-дълга защита от 6 седмици
• Надградена Stick&Stay формулация
• Изключителна ефикасност дори при 4°C

Ревистар® Флекс е изключително подходящ за първо третиране, препоръчителната доза на приложение е Ревистар® 60 мл/дка + Флексити® 20 мл/дка.

Ревикеар®– Премиум качество за Премиум защита

Ревикеар® е комбинация от две активни вещества: най-новият Триазол – Ревизол® и най-добрият стробилурин*** – Пираклостробин.

Ревикеар® предимства:

• Категоричен контрол срещу всички важни болести
• Лечебно действие без аналог
• По-дълга защита, дори при интензивно слънцегреене
• Забележителен зелен ефект за по-високи добиви и качество на продукцията

Ревикеар® е подходящ за второ и трето третиране в житни култури! Препоръчителната доза на приложение е 100 мл/дка.

Приаксор®– Bestseller SDHI

Приаксор® е най-предпочитаният SDHI фунгицид за 5та поредна година** и това не е случайно! Приаксор® е комбинация от 2 активни вещества: Xemium® – мобилният SDHI и Пираклостробин – най-добрият стробилурин***!

Приаксор® предимства:

• По-дълго действие за сигурен контрол на болести
• Уникална мобилност в растението за защита и на новия прираст
• По-високи добиви и печалби

Приаксор® може да прилага изключително гъвкаво! Може да бъде използван успешно както за първо третиране, така и за второ. Препоръчителната доза на приложение е 75 мл/дка.
Иновациите са движещата сила на прогреса в земеделието, иновациите увеличават производителността и приходите по устойчив начин! През 2023 г. с иновативните фунгициди на БАСФ – Даксър®, Ревистар® Флекс, Ревикеар® и Приаксор®, може да постигнете по-високи добиви и печалби! Предимствата на най-новите фунгициди имат много силно практическо значение!

Използвайте ги, за да се справите с предизвикателствата във вашите полета!

Повече информация може да намерите на: agro.basf.bg или Facebook страницата: BASF Решения в земеделието

  • Вътрешни данни на БАСФ
    ** Кинетек 2022
    *** Източник: Оценка за ефикасност на HGCA