От БАСФ – Даксър® – Балансьор за всяка технология – със силата на Ревизол® при всички житни култури

By on 23.02.2023 0 795 Views

Промоция 2023 – Закупете Даксър® до 10.04.2023 и ще получите 10% по добра цена

Днес, обявяваме премиерата на Даксър® – трети поред фунгицид от БАСФ в житни култури с Ревизол®, съобщи Мария Неделчева Търговски мениджър в БАСФ България Решения в земеделието, приветствайки земеделските производители от Южна България на Техническата среща на фирмата, провела се в комплекс Старосел (09. 02. 2023 г.). Тя информира земеделците за качествата на новия продукт, определен като БАЛАНСЬОР за всяка технология. Балансьор, защото комбинацията от двете активни вещества Ревизол® и Крезоксим-метил дава възможност на Даксър® да балансира всяка растителнозащитна технология в някои основни аспекта:
● Даксър® е фунгицид за всички житни култури – пшеница, ечемик, ръж, тритикале, спелта;
● Осъществява изключителен контрол на болести със силата на Ревизол®;
● Успоредно с това, продуктът има и физиологичен ефект. Растенията са по-здрави, по-зелени, по-добре усвояващи хранителни вещества, като това може да се случи още при първо третиране;
(Б. а. – С видея, слайдове и снимки, излъчени в залата – присъстващите имаха възможност да се запознаят с ефикасността на Даксър® срещу важните икономически болести. Коментирайки актуалното състояние в развитието на пшеницата, свързано с климатическите условия на отминалата есен – силно засушаване, както и безснежната зима в началото на тази година, Мария Неделчева прикани земеделците да преценят дали посевите им нямат необходимост от подобряване на физиологията още в първите месеци на пролетната вегетация.)
● Още един аспект от баланса на Даксър® – превантивна защита, лечебно действие. За всички е ясно, че превенцията е не само най-добрата защита на посевите, но и най-добрата защита на инвестициите. Ако обаче поради някои непредвидими обстоятелства се допусне зараза в посевите, тогава може да се разчита на лечебното действие на фунгицида, което той предоставя;
● Даксър® – избор за всеки момент на третиране. Продуктът може да бъде избран срещу болести и по-добра физиология при първо третиране, както и за болести срещу които третираме през месец май. И отново за по-добра физиология в този период, т. е. – за второ третиране.
● Даксър® запазва устойчиво висока ефикасност и в променливи условия като ниски температури и валежи спрямо конкурентните продукти. Това е доказано при много изпитвания, както и от практиката. Приложен при високи температури и в сухо време, продуктът отново проявява изключителна ефикасност.
●Даксър® постига и друг много важен баланс – освен,че повишава добивите, той оптимизира и разходите. Стабилните и високи добиви в следствие приложение на продукта, са доказани на европейско ниво. Полеви изпитвания на БАСФ в Европа показват, че спрямо контролата, третираните посеви с Даксър® дават над 60 кг в повече от декар повече добив, а в сравнение с двукомпонентни конкурентни фунгициди осигурява 25 кг/дка по-висок добив. И в България, Даксър® е изпитван в сравнение със същите два конкурентни продукти при еднакви условия. Резултат – третираните с Даксър® посеви са дали с около 30 кг/дка по-висок добив. При контролата – добивът е по-нисък с 50 кг/дка. Това показва, че Даксър® наистина е Балансьор за всяка технология и може да бъде използван като гъвкаво решение, с което да постигнете по-добър контрол на болести, по-добра физиология и лечебно действие без аналог, каза в заключение Мария Неделчева.
Автор: Яна Брезовска
Б. р. – очаквайте в бр. 3/март 2023 г. на сп. „Практично земеделие“, който ще бъде на вестникарския пазара на 10 март – подробна публикация по темите, представени на срещата със земеделците в комплекс Старосел: БАСФ – ИНОВАЦИИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ 2023; Ревистар® Флекс – Специалистът в борбата с брашнестата мана, базичното гниене и септориоза; Ревикеар® – Премиум качество за Премиум защита; Приаксор® – BESTSELLER SDHI; Биатлон® 4D – Най-големият селективен хербицид