• Home
  • Новини
  • Все по-голям брой изследвания откриват антибиотици, лекарства и кофеин в подземните води

Все по-голям брой изследвания откриват антибиотици, лекарства и кофеин в подземните води

By on 13.03.2023 0 161 Views

Изследванията показват, че често използваните химикали – включително кофеин, антибиотици и болкоуспокояващи – навлизат в околната среда, се посочва в статия, публикувана на сайта на Европейската комисия от Генерална дирекция „Околна среда“ към ЕС, в началото на март, т. г. и базирана на обобщение в проучване по проблема.
Производството и употребата на лекарства, антимикробни и фармацевтични продукти се увеличава в световен мащаб – заедно с риска техните съставки и разпадни продукти да достигнат околната среда, пише в публикацията. Ефектите от подобно замърсяване могат да носят рискове както за хората, така и за здравето на екосистемите. Антибиотиците в почвата и водата, например, засилват развитието на устойчиви на антибиотици бактерии. И докато ефективното пречистване на отпадъчните води може да премахне много химикали, други продукти, чието отстраняване се оказва по-трудно, все още могат да достигнат до почвата и водата чрез пречистени или необработени отпадъчни води. Други източници на производни съединения, които навлизат в повърхностните и подземните води, включват отпадъчни води от болници, сметища и аквакултури.

Изследователите са  направили литературен преглед на проучвания от всички световни континенти за замърсяване на подпочвените води с тези продукти. Те отбелязват, че технологиите за откриване (като газова хроматография и високоефективна масова спектрометрия) непрекъснато напредват и наличните доказателства за нивата  на замърсителите в подземните води нарастват. Такива данни могат да допринесат за разбирането как тези вещества – признати за замърсители, предизвикващи ново безпокойство – навлизат в околната среда и да информират отговорните институции за политиките, свързани с безопасното изхвърляне на продукти.

Прегледът установява, че следи от фармацевтични съединения – включително аналгетици, антибиотици, липидни регулатори и бета-блокери – са открити в подпочвените води по целия свят. Някои извънредни стойности в данните – изключително високи концентрации – обикновено могат да бъдат проследени до източник близо до мястото на вземане на проби, например депо за отпадъци в Индия е свързано с пикови концентрации на диклофенак (аналгетик) от 1,4 милиона нанограма (ng) на литър ( ng/l).

Сравнявайки данни от САЩ, Швейцария, Тайван, Нигерия, Испания и Индия, последните две страни имат най-високи нива на антибиотици, бета-блокери и липидни регулатори в подземните води, според прегледа. Високи нива на карбамазепин (антиепилептик) са открити при изследвания на подпочвени води в САЩ и Европа, при 1 000ng/l и 2 300 ng/l – както и кофеин (над 14 000 ng/l).

Проучвания, публикувани през последните четири години, показват, че триклозан и триклокарбон (антибактериални вещества) се срещат често в подпочвените води в много страни. Репелентът за насекоми диетилтолуамид (DEET) междувременно е повсеместно разпространен в европейските подземни води. Горещите точки на замърсяване в развитите страни обикновено са близо до пречиствателни станции за отпадъчни води, фармацевтични и химически фабрики, сметища и земеделски земи, казват изследователите.

Източник:

https://environment.ec.europa.eu