Милен Мильов, Байер КропСайанс: При вторично заплевеляване в царевицата, вследствие на валежите – Екип® и Лаудис® решават проблемите

By on 08.06.2023 0 334 Views

При царевицата, която все още не е затворила редовете (към 06.06.2023 г. с. Иново, обл. Видин), вследствие на валежите през изминалата една седмица, може да се очаква вторично заплевеляване от житни и широколистни плевели. В такава ситуация фермерите трябва да направят корекция с подходящ хербицид. Препоръчваме да се приложи Екип® (отличен балурицид) в доза 200-250 мл/дка според заплевеляването или Лаудис® ОД, в доза 170-225 мл/дка, тогава – когато преобладават широколистните плевели. Това каза Милен Мильов, Регионален мениджър Централна Северна и Западна България в Байер КропСайанс България (на заглавната снимка), в отговор на въпрос на сп.„Практично земеделие“ и обясни:

– Корекцията трябва да се извърши при първия възможен случай за влизане в царевичните полета (при изсъхване на почвите). Не бива да се оставя плевелната растителност да доминира в посева, защото при такава ситуация – загубите на добив категорично са много големи.


Яна Брезовска
Б. а. – Очаквайте в следващите ни публикации акценти от платформата БАЙЕР АГРО АРЕНА 2023, с. Иново, обл. Видин: Технологии и растителна защита в пшеница, царевица и рапица и предложения за Есенна кампания 2023 от Байер.