Кампания 2023: Най-богатото протфолио на Байер в сегмента Clearfield рапица в страната – включва 5 хибрида с изключителни добивни възможности

By on 15.06.2023 0 329 Views

Богатото протфолио на Байер в сегмента Clearfield рапица DECALB включва 5 хибрида с изключителни добивни възможности, 4 от които ще ви покажем на това поле, каза Николай Черкезов (на снимката), Мениджър ключови клиенти и Регионален мениджър Южна България в Байер КропСайанс България, при представяне на продуктите в опитните парцели – с. Свободен, обл. Стара Загора, в рамките на Байер Агро Арена 2023 (26 май, т. г.) Петият хибрид ДК ИМПРЕШЪН CL, включен в нашето портфолио не е представен тук – в опита, защото за последна година e на пазара. От представените тук: Хибридът ДК ИМАРЕТ CL продължава да бъде пазарен лидер в страната за втора година, с повече от 14% пазарен дял. Специално внимание заслужава ДК ИМОРТЪЛ CL – най-бързо развиващият се хибрид ДЕКАЛБ в Клиърфийлд сегмента през последните две години. Предложихме го преди две години на българския пазар и от тогава – до миналата година, той вече има 7% пазарен дял.
Няма друга компания на българския пазар с по-богато портфолио по тази технология, съобщи експертът и акцентира на най-важните характеристики на Клиърфийлд хибридите рапица ДЕКАЛБ, представени в демонстрационния опит:
ДК ИМУВ CL e най-ранният хибрид от портфолиото. За трета година е на пазара. Като всеки нов хибрид, за него е типично бързото първоначално развитие, наесен. В последствие има бързо възстановяване на растежа напролет. Хибридът е много пластичен, т. е. не е много претенциозен към средата на култивиране, подходящ е за засяване при всякакви условия на отглеждане. Това е най-ранното ни предложение за фермери, които искат да разпределят риска по отношение на цъфтежа.


ДК ИМОРТЪЛ CL – изключителен хибрид, с мощен хабитус. Със здрави мощни растения, с много разклонения и дълги шушулки и с много едро зърно. Това е хибридът с най-високите добивни възможност у нас. Продуктът е средно ранен – най-предпочитаната зрялост в България. 70% от хибридите рапица, които се сеят в страната са средно ранни. Много пластичен хибрид, подобен на ДК Имарет CL. ДК ИМОРТЪЛ CL е подходящ за всякаква среда на отглеждане. Притежава най-високата толерантност от цялото портфолио на компанията по отношение на синя китка. Нямаме колебания, че тази и следващата година това е хибридът, който ще заеме лидерската позиция в България и ще я отнеме от ДК Имарет CL.


ДК ИМАРЕТ CL е малко по-нисък от ДК ИМОРТЪЛ CL, но всички останали характеристики в много голяма степен се припокриват. Високата пластичност я има и при него, устойчивостта на синя китка също. Бързото развитие на наесен и напролет при ДК ИМОРТЪЛ CL е малко по-силно изразена. Това е хибридът, който вече 6-тодина е на пазара и в момента е пазарен лидер. През следващите две години неговата позиция ще бъде заета от ДК ИМОРТЪЛ CL.


ДК ИМПРИНТ CL е най-късното предложение – средно късен хибрид в портфолиото. Другият късен хибрид е ДК ИМПРЕШЪН CL, който ще е за последна година на пазара. Късните хибриди са подходящи за по-богати почви. Когато търсите късен хибрид (интензивен до средно интензивен) за добри условия на отглеждане, това е хибридът , който в най-голяма степен ще оползотвори тази даденост, която имате в полето.
(ПЗ)

Снимки: Практично земеделие
Б. р. – Текстът е авторски и е публикуван в бр.6/юни 2023 г. на сп. „Практично земеделие“, който е на вестникарския пазар в цялата страна от 9-ти юни, т. г.