• Home
  • Новини
  • МЗХ предоставя възможност за подаване на допълнителни документи по 3 определени интервенции за директни плащания по Кампания 2023

МЗХ предоставя възможност за подаване на допълнителни документи по 3 определени интервенции за директни плащания по Кампания 2023

By on 30.08.2023 0 156 Views

Министерството на земеделието и храните ще предостави възможност на земеделските стопани, които са подали заявления по определени интервенции за директните плащания по Кампания 2023 допълнително да представят документи. Това се отнася за Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и интервенцията за Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове. Съобщението е изпратено до медиите от пресцентъра на на МЗХ.

В него се казва, че стопаните, които не са подали плановете си за управление на хранителните вещества, плановете за паша и документа за удостоверяване на плододаващите насаждения по съответните интервенции за обвързана подкрепа, ще имат възможност да го направят в периода от 25 септември – 9 октомври 2023 г. през Системата за електронни услуги (СЕУ ) на Държавен фонд „Земеделие“. В същия период фермерите ще имат възможността и да заменят вече подадените документи, в случаите на промяна в обстоятелства и/или установени пропуски в тях.

Подготвената промяна е публикувана за обществено обсъждане в проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

С предложението за допълнение на наредбата се разширява и обхватът на дефиницията за органични подобрители, регламентирана в Наредба № 3 от 2023 г. Към органичните подобрители са добавени и органо-минералните торове, които също могат да бъдат включени в плановете за управление на хранителните вещества за целите на еко схемата.

Проектът за допълнение на наредбата е публикуван за обществена консултация на интернет – страниците на Министерството на земеделието и храните и Портала за обществени консултации. Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари от страна на заинтересованите лица е до 12 септември 2023 г.

С документа може да се запознаете тук.

(ПЗ)