• Home
  • Новини
  • От 2-ри до 13-октмври 2023 г. е отворен приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

От 2-ри до 13-октмври 2023 г. е отворен приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

By on 03.10.2023 0 196 Views

От 2-ри до 13 октомври, т. г., е отворен приемът на заявления за одобрение на оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., съобщават от ДФЗ. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че за първи път у нас се финансират оперативни програми в сектор „Мляко и млечни продукти“.
В двата сектора могат да кандидатстват организации на производители и техните асоциации, признати от министъра на земеделието и храните. За сектор „Мляко и млечни продукти“ допустими кандидати са и групи производители, които освен оперативна програма, трябва да изготвят и представят за одобрение план за признаване.

Оперативните програми в двата сектора трябва да са с продължителност минимум 3 и максимум 5 години и да са насочени към постигането на определен минимален брой цели.
За подаване на заявление за одобрение на оперативна програма по интервенциите в двата сектора в Системата за електронни услуги (СЕУ), е необходимо кандидатите да имат регистрация в СЕУ. Всички кандидати, които нямат регистрация към момента на подаване на заявление, следва да си направят такава. Допълнителна информация за начина на регистрация и функционалностите на СЕУ са публикувани като видео ръководства  https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49.

Подробна информация за образци на документи, законодателство и др., приложими за оперативните програми в двата сектора, е качена на сайта на ДФ „Земеделие“.

(ПЗ)

Снимка: https://pixabay.com