• Home
  • Новини
  • По оперативни данни, от МЗХ отчитат изоставане на сеитбата на пшеницата с 50% спрямо същия период на миналата година
27.10.2023

По оперативни данни, от МЗХ отчитат изоставане на сеитбата на пшеницата с 50% спрямо същия период на миналата година

By praadmin 0 152 Views

Сеитбата на основните есенни култури напредва с по-бавни темпове, отколкото през
миналата година, се съобщава в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 41/2023), публикуван на официалния сайт на земеделското министерство, на 25 октомври т.г. Изоставането на засетите площи спрямо година по-рано е в границите от
23,5% при маслодайната рапица до 71,5% при ръжта, пише в бюлетина. Към 19.10. 2023 г. площите, засети с пшеница в страната, са в размер на 317 033 ха, докато към същия период на м.г. са отчетени 635571 ха, като изменението на годишна база е с 50,1 % по-малко. При ечемика засетите площи към същия период на м. г. са с 31,6 % по-малко, четем в справката, изготвена от МЗХ.
Експерти в бранша обясняват изоставането най-вече с голямото засушаване в почти всички производствени региона на страната, което не позволява качествена предсеитбена подготовка. Сеитбата, особено при основната култура – пшеницата, все още е в рамките на оптималните срокове и закъснението може бързо да бъде преодоляна без съществено значение за продуктивността й.
(ПЗ)