Съвременни тенденции в черешопроизводството

By on 20.11.2023 0 413 Views

Автор: проф. д-р Валентин Личев
Аграрен университет, катедра Овощарство

През последните 10-15 години настъпиха съществени промени в черешопроизводството в света. Някои от тези промени навлязоха и в нашата страна, а за други – това е предстоящо. Като имам предвид тенденциите за развитие на черешопроизводството в света като цяло, считам че е особено актуално с тези промени да бъдат запознати и нашите фермери, с оглед насажденията които изграждат да бъдат значително по-ефективни.
Промените настъпили в черешопроизводството са свързани основно с избора на подложка, сортовия състав и системата на формиране, поради което ще ги разгледаме последователно.

Подложката, която най-масово се използва за черешата в много страни, в т. ч. и в България, е махалебката. Тя се приспособява най-добре в по-засушливи месторастения с леки, песъчливи или варовити почви. Понася повишеното съдържание на варовик в почвата и присадените сортове не страдат от хлороза. Кореновата система на махалебката е силно чувствителна на асфикция и поради това тази подложка не се препоръчва за тежки, влажни, сбити почви и в месторастения с високо ниво на подпочвени води – 1,5 м. Когато махалебката се отглежда при подходящи почвени условия и се използва традиционата свободно растяща корона, тя индуцира на присадниците сравнително силен растеж и в повечето случаи – встъпване в плододаване на 3-та – 4-та година, добра родовитост, жизненост и дълголетие на дърветата.
Махалебката може да се размножава чрез семена и вегетативно. Поради големия полиморфизъм на семенно размножаваните махалебкови форми, не са редки случаите в практиката когато някои от тях проявяват късна несъвместимост с определени сортове, в резултат на която се наблюдава предивременно загиване на дърветата в насажденията. Това е основната причина, за да започне в много държави усилена селекционна работа с цел отбор на подходящи форми от махалебка за използване като подложки. Най-известна измежду отбраните форми е създадената във Франция подложка SL–64, но са създадени и други, в това число и в България.
Българската махалебкова подложка ИК-М9 индуцира на сортовете умерен до силен растеж, висока родовитост и много добра устойчивост на летни засушавания. Ценно нейно качество е и факта, че за разлика от останалите махалебки, дърветата върху тази подложка могат успешно да се отглеждат и на слабо кисела почва. Отличителна особеност на подложката ИК-М9 е добрата й съвместимост с използваните черешови сортове, поради което се препоръчва за разпространение у нас.
През последните години в нашата практика навлязоха и клоновите подложки Гизела 6, Максма 14 и КАБ 6П, които се размножават ин витро.
Подложката Гизела 6 намира все по-голямо разпространение у нас. Тя е със слаб до умерен растеж и позволява с нея да бъдат създавани модерни интензивни насаждения. Не образува издънки, осигурява на присадения върху нея сорт рано залагане на плодни пъпки и встъпване в плододаване на 2-ра, 3-та година (виж снимка 1), висока родовитост и много добро качество на плодовете. Проучванията ни показват, че е подходяща за засаждане на различни почвени типове с осигурено напояване, като в повечето случаи се налага изграждането на подпорна конструкция.
Подложките Максма 14 и КАБ 6П са по-слабо застъпени в нашата практика. Те са с умерен растеж и могат да се засаждат на по-тежки почви, но дават издънки в насажденията. (…)(Цялата статия може да прочетете в бр. 10/2023 г. на сп. „Практично земеделие“)

Кои са актуалните, съвременни сортове череши, които са високопродуктивни и които се препоръчват понастоящем в черешопроизводството?

Какво трябва да се знае за опрашването на черешите и как да се подбират сортовете опрашители?

Коя е най-подходящата система на формиране на черешата и какво представлява резитбата „вретено“?

Отговор на тези въпроси може да намерите в цялостната публикация по темата в бр. 10/2023 г. на сп. Практично земеделие“ – изданието е на разположение по вестникарските павилиони.

Допълнителна информация за закупуване на книгата „Резитба на черешата по система вретено за интензивни градини“ с автор проф. В. Личев, може да получите на тел.: +359 88 894 97 56.

Снимка: Интернет