09.12.2023

Засетият ечемик тази есен е с около 270 хил. декара в повече спрямо 2022 година

By praadmin 0 136 Views

По данни, публикувани в последният Бюлетин № 47/2023 – Оперативен анализ за основни земеделски култури, издаван от Министерството на земеделието и храните, съществен ръст бележат засетите тази площи с ечемик тази есен – с 24% в повече спрямо есента на 2022 година. Това в абсолютни цифри има следното изражение: през 2022 г. засетите с културата площи са 112 756 ха, а през тази есен съответно – 139 870 ха, т. е. в повече с 27 687 ха (276 870 декара).
Към 30.11.2023 г. засетите площи с пшеница и маслодайна рапица са респективно с 9% и 13,1% под нивото отпреди една година, а при ръжта изоставането достига 25,7%. През последната седмица се наблюдава ускоряване на сеитбата на тритикале, като площите вече надхвърлят с 1,3% миналогодишните, показват данните в бюлетина.
В рамките на последната седмица през „Пристанище Варна“ ЕАД1 са изнесени 59 хил. тона пшеница, докато товари с ечемик и рапица не са преминавали. Общо за периода от началото на пазарната 2023/24 година до 3 декември 2023 г., експортът на пшеница през порта нараства над три пъти на годишна база, а този на ечемик – над двадесет пъти.
(ПЗ)