15.01.2024

ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА

By praadmin 0 142 Views

Съчетанието на биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р дава революционни резултати в земеделието и ви носи ползи в 4 направления:

1) По-висок и качествен добив
Новата технология стимулира растежа на корените и усвояването на хранителни вещества, предоставяйки по-висок и качествен добив.
2) Компенсира до 1/3 активно вещество азот на дка от пълната азотна торова норма
Спестете от азотни торове и намалете негативните ефекти, предизвикани в околната среда.
3) Намалява разхода на гориво при обработка на почвата
Подобрете структурата на почвата и намалете разходите за гориво с до 300-400 мл/дка.
4) Субсидии по ОСП
Иновативната технология на Меди+Р отговаря на изискванията на съвременно земеделие и е част от подкрепата за фермерите чрез субсидии в рамките на схемата за подпомагане в съответствие с Общата селскостопанска политика и Европейската зелена сделка. Двата продукта са одобрени и са част от електронния регистър на БАБХ по Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване по ОСП.

Въглеродното земеделие е една от новите тенденции в сектора с две основни ползи: намаляване на вредните емисии и нов източник на доходи за земеделските производители, които получават сертификати, от които могат да печелят в бъдеще. Световните тенденции обхващат намаляване на въглеродните емисии и постигане на въглеродна неутралност.

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕДИ+Р
Но как това рефлектира върху земеделските производители? Те са изправени пред дилема как да се справят без да рискуват реколтата си. Екипът на Меди+Р дава точното решение чрез следната технология:

ДВУКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС И ЕДНОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЗОТ ФИКСИРАЩИ БАКТЕРИИ НА МЕДИ+Р

При приложение на технологията са налице следните ползи:

повишаване на микробиалната активност в почвата и микоризата;

-по-висок и качествен добив;

-справяне с различни видове стрес;

-насърчаване растежа на растенията и подобряване използването на хранителни вещества.

Друг важен аспект от използването на технологията на Меди+Р е структурирането на почвата. Изследвания, направени в България, Унгария и Германия сочат, че след три годишна употреба на продуктите на едно и също поле консумацията на гориво за всяка една почвообработка, извършвана на полето, спада с до 300-400 мл/дка, което само по себе си води до значително намаляване на разходите за фермерите.

Повече информация за ползите от приложението за почвите можете да откриете в следното видео:

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПШЕНИЦА

Прилагането на комбинацията двукратно АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно азот фиксиращите бактерии на Меди+Р не е разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив + оптимизация на разходите и действа безотказно при пшеница.


Eкипът на Меди+Р напомня на земеделските стопани колко е важно спазването на фазите на приложение при пшеницата, а именно:

-Нормална предсеитбена торова норма, напролет внасяне на не повече от 10 кг активно вещество азот на декар;

1во третиране във фаза братене/ начало на вретенене: Хербицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + азот фиксиращите бактерии на Меди+Р 5 г/дка;

2ро третиране във фаза флагов лист: Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка.

ТЕХНОЛОГИЯТА СПЕСТЯВА ДО 1/3 КГ АЗОТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО НА ДКА

Собственикът на фирма „Профисем Агро“ ЕООД – Сергей Влахов, споделя своя дългогодишен опит с продуктите АМАЛГЕРОЛ и АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, а през изминалата година намира решение за нарастващите цени на азотните торове именно в комбинацията между АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р. Повече информация от самия фермер ще откриете на следния линк:

Използването на технологията на Меди+Р става основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Технологията с двукратно третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно третиране с азот фиксиращите бактерии на Меди+Р е не само ефективна, но и се превръща в сигурна инвестиция за вашия добив.

Предстоящ материал: „ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА БЪДЕЩЕТО: РАПИЦА“

––––––––––

Контакти: Меди+Р

Адрес: 4018 Пловдив, бул. Марица 154, офис А9
Тел.: +359 887 29 19 24

office@mediplusr.com ; www.mediplusr.com ; www.facebook.com/MeDiPlusR/

@mediplusr ; https://youtube.com/@mediplusr

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Димитър Йорданов: +359 885 825 015; Пловдив | Югозападна България

Милена Стойкова: +359 887 757 530; Стара Загора | Югоизточна България

Александър Методиев: +359 887 037 017; Северозападна България

Добромир Пенков: +359 884 486 622; Североизточна България