Сиванто® Енерджи от Байер: Иновация в борбата с неприятели в полски култури

By on 01.02.2024 0 251 Views

Промоционална оферта: На всеки закупени 25 л Сиванто® Енерджи + 5 л Децис® 100 – получавате БОНУС – 1 л Децис® 100

Байер представя на земеделските производители Сиванто® Енерджи – иновативен системен, вегетационен инсектицид с комбинирано (системно и контактно) действие. Този продукт е резултат от последните постижения в областта на земеделието, предоставяйки решение за ефективното управление на неприятели в различни стадии на развитие.
Сиванто® Енерджи съдържа две основни активни вещества:

Делтаметрин (принадлежащ към групата на пиретроидите): Предоставя контактно и стомашно действие с много добър инициален (нокдаун) ефект, осигурявайки бърз контрол върху голям брой смучещи и гризещи неприятели.

Флупирадифурон: Активно вещество от нова химична група – бутенолиди. Флупирадифурон има отличен контрол върху широк спектър от смучещи неприятели, като оказва влияние върху нервната им система в различни стадии от развитието – ларва, какавида (нимфа) и възрастно. Насекомите спират да приемат храна и загиват.

Активните вещества в продукта са допълнени с коформуланти, които допринасят за добра разтворимост на препарата в работния разтвор и подобряване проникването му в растението.
Основни отличаващи характеристики на продукта:

• Системно и контактно действие: Комбинацията от системно и контактно действие прави Сиванто® Енерджи универсално средство за управление на неприятелите.

• Контрол върху широк спектър от неприятели: Флупирадифурон дава отличен контрол върху смучещите неприятели, като действа върху тяхната нервна система и предотвратява приема на храна.

• Превенция на резистентността: Флупирадифурон е ново активно вещество за полските култури, което помага в предотвратяването на изграждането на резистентност от страна на неприятелите.

Сиванто® Енерджи има регистрации за редица ключови култури като пшеница, рапица, лозя, картофи и др. Благодарение на двете активни вещества в продукта се получава отличен контрол срещу икономически важните неприятели.
Ограниченият брой налични инсектицидни вещества затруднява земеделските производители по отношение на редуването им и управлението на резистентността, което от своя страна води до повишаване на устойчивостта на неприятелите, които все по-трудно се контролират. Отговорът на тези предизвикателства е новото попълнение от Байер, а именно новият Сиванто® Енерджи.

През настоящата 2024 година Байер ще предложи промоционална оферта за пълен контрол над неприятелите с инсектициди. Промоционалното предложение включва новият инсектицид Сиванто® Енерджи и вече добре познатият широкоспектърен инсектицид Децис® 100.

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители на Байер.