• Home
  • Технологии
  • ФОКСТРОТ® 69 ЕВ OT ФМС – ДОКАЗАНО РЕШЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИТНИТЕ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК
07.02.2024

ФОКСТРОТ® 69 ЕВ OT ФМС – ДОКАЗАНО РЕШЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИТНИТЕ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

By praadmin 0 198 Views

В последните години хербицидът ФОКСТРОТ® 69 ЕВ се наложи като високоефикасен продукт за контрол на житни плевели в пшеница и ечемик.

ФОКСТРОТ® 69 ЕВ се поема от листата на третираните плевели и се транслоцира акропетално и базипетално, като потиска ензимите, отговарящи за синтеза на мастни киселини в клетката.

ФОКСТРОТ® 69 ЕВ контролира отлично основни житни плевели като див овес, лисича опашка, видове просо, кощрява, обикновена ветрушка и много други.

Най-висока ефикасност се постига, когато продуктът се прилага на активно растящи плевели, които имат достатъчна биомаса за абсорбиране на феноксапроп-р-етил по време на приложението. Видими симптоми, като първи признаци на хлороза последвана от некроза, започват да се наблюдават няколко дни след третирането.

След приложение на ФОКСТРОТ® 69 ЕВ чувствителните плевели престават да растат от 1-3 дни. В рамките на 7-14 дни ефектът става видим, тъй като хлорозата става видима, а от 10-20 дни след третиране хлоротичната тъкан се превръща в некротична. В зависимост от климатичните условия плевелите загиват в рамките на 10-30 дни.

Визуални симптоми върху плевелите след приложение на Фокстрот® 69 ЕВ

ВИСОКА СЕЛЕКТИВНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

Предимството, което отличава ФОКСТРОТ® 69 ЕВ от останалите противожитни хербициди на пазара, е добавеният в него антидот – клоквинтоцет-мексил, който е ново поколение и гарантира отлична селективност за културите, като ги предпазва от хербициден стрес.

Чувствителността на житните култури към феноксапроп-п-етил е свързана със способността на растението да деактивира и разгражда хербицида до по-малко активни съединения. При пшеницата и особено при ечемика степента на разграждане е ниска, което може да доведе до увреждане на културите. Именно наличието на антидот във формулацията на ФОКСТРОТ® 69 ЕВ гарантира отлично хербицидно действие, без опасност от фитотоксичност. Редица опити проведени от ФМС показват, че комбинацията от феноксапроп-п-етил с клоквинтоцет-мексил води до много по-широка селективност за културата отколкото при използването на други антидоти.

ФОКСТРОТ® 69 ЕВ Е ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА НА УПОТРЕБА.

За повече информация посетете www.fmcagro.bg или се обърнете към нашите търговски представители.