• Home
  • Новини
  • Министър Вътев е обсъдил с 3 браншови организации да бъде подписано споразумение с мерки в помощ на земеделските производители
12.02.2024

Министър Вътев е обсъдил с 3 браншови организации да бъде подписано споразумение с мерки в помощ на земеделските производители

By praadmin 0 28 Views

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев е обсъдил с представители на браншови организации да бъде подписано споразумение с мерки в помощ на българските земеделски производители на среща в МЗХ, състояла се днес – 12-2-1024 г. В срещата са участвали изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Георги Тахов, изпълнителният директор на Национална служба за съвети в земеделието доц. д-р Младен Младенов, председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков, председателят на Сдружение „Обединени земеделски производители“ Венцислав Митков и председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Николай Момчилов, се казва в съобщение на пресслужбата на земеделското министерство.

Трите браншови организации са представили исканията си, формулирани в 12 точки, и са изложили проблемите пред фермерите, които искат бързи решения.

Министър Вътев е подчертал, че той е екипът му винаги са готови за диалог с браншовите организации и оперативно решаване на поставените проблеми, като сегашното ръководство на МЗХ работи в комуникация със сектора, включително по планираните законодателни промени.

„Не сме дошли да искаме оставка, а да се решават проблемите и да се обедини браншът“, е заявил Тодор Джиков.

На срещата е постигнато съгласие за необходимостта от създаването на ново законодателство за браншовите организации в сектор „Земеделие“ и от актуализиране на агроекологичното райониране по култури, а министър Вътев е представил визията си за законодателство за кооперативите.

Участниците са обсъдили темите за Временната рамка за държавна помощ след агресията на Русия срещу Украйна, Стратегическия план, разпределението на бюджета за държавни помощи, подпомагането за необлагодетелстваните райони и Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

По затрудненията със сегашната дефиниция за активен фермер, която изключва от подпомагане някои производители, Венцислав Митков е заявил, че всеки реален земеделец трябва да получава субсидиране.

Земеделските производители са изтъкнали проблемите, които срещат с изпълнението на стандарта за добро земеделско и екологично състояние ДЗЕС 6 и със системата за мониторинг на площ.

Представителите на браншовите организации са заявили, че ще запознаят членовете си с постигнатия консенсус по внесените от тях 12 точки и намерението да бъде подписано споразумение по тях.

(ПЗ)