• Home
  • Новини
  • Какви са окончателните параметри в подписаното споразумение на властта с БАК и НАЗ
13.02.2024

Какви са окончателните параметри в подписаното споразумение на властта с БАК и НАЗ

By praadmin 0 35 Views

В информация до медиите пресофиса на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) посочва основните договорености в подписаното споразумение между земеделците и властта. В съобщението се уточнява, че Българската аграрна камара (БАК) и НАЗ предоставиха на своите членове проект на споразумението още при самото изготвяне на текста. Всяко регионално сдружение на НАЗ беше запознато предварително с предложеното от държавата и решението за подписването беше взето от всички сдружения на НАЗ. Подписването стана на 12. 02. 2024 г. в министерския съвет.
Споразумението урежда финансовите параметри, а именно: сектор зърнопроизводство ще бъде подпомогнат при следната модулирана ставка: от 1-3000 дка – 20 лв/дка (10 лв. до 31 март и 10 лв. до 30 септември); от 3000 дка до 6000 дка – 10 лв/дка ( 5 лв. до 31 март и 5 лв. до 30 септември); от 6000 дка до 10000 дка – 5 лв/дка ( 2,5 лв. до 31 март и 2,5 лв. до 30 септември); стопанства над 10000 дка ще получат за първите си 10000 дка ставки. Следва да подчертаем, че НАЗ успя да се договори с властта малките производители да получат средствата без да е необходима от тяхна страна справка с отчетност на загуби през стопанската 2022-2023 г. Земеделски стопани с над 3000 дка ще трябва да предоставят справка, генерирана в СЕУ, с отразени данни за стопанската година по култури.
Важно уточнение е, че вторият транш до 30 септември ще се случи само при удължаване на регламента за помощта за Украйна, който към момента действа да 30 юни.
Втората част от споразумението касае инициирането на законодателни промени, целящи намаляване на административната тежест в земеделието, както и превръщането на напояването в един от основните приоритети. Законите, по които ще се направят реформи, са: Закон за собствеността и ползването на земеделски земи; Закон за арендата в земеделието; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за подпомагане на земеделските производители; Закон за кооперациите (за регламентиране на функциите на кооперативите в земеделието); Закон за водите; Закон за виното и спиртните напитки;
Документът урежда и създаването на два нови закона – Закон за аграрната камата и браншовите организации и Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни.
В споразумението ще бъдат разписани и международните позиции на държавата по отношение на натиска по линия на зелената сделка, ясна позиция по дерогацията на ДЗЕС 6, 7, 8 за тази стопанска година и устояване на лицензионен режим при доставка на стоки от Украйна и трети страни.
(ПЗ)