04.04.2024

ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ С ПОРЕДНАТА ИНОВАЦИЯ – GENAKTIS 1

By praadmin 0 320 Views

Да управлява природата не може никой – могат да бъдат управлявани само последствията от нейните действия. Но екипът на Тимак Агро, постига дори повече.
Експертите от компанията, предлагат решения на всеки земеделски проблем, защото разполагат с богат арсенал от технологии и патентовани формулации и ги прилагат успешно на практика.
Компанията вече десетки години съчетава локалния опит на търговския екип и научния потенциал на международна структура на Тимак Агро, която непрекъснато инвестира в изследвания и разработки. Тази безценна симбиоза помага на Тимак Агро България да осигури бърз, навременен и адекватен метод, за да се справи с предизвикателствата на полето и да не допуска намаляване на добивния потенциал.

GENAKTIS 1 – МАКСИМАЛНА ЗАЩИТА И РАЗГРЪЩАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА КУЛТУРИТЕ!
Години наред негативното въздействие на стресовите фактори на полето оказва съществено влияние върху развитието на културите и получените добиви от тях. В търсене на решение, изследователите от Световният Иновационен Център на Група Рулие разработиха изцяло нов биостимулатор GENAKTIS, който предпазва културата на полето и разгръща максимално генетичния и потенциал.

GENAKTIS действа върху активизирането на гените в сърцевината на растителните клетки с дълготраен ефект.

Неговото действие е насочено основно към три конкретни групи гени:

-Усвояване на силиция (Si): GENAKTIS спомага за по-доброто усвояване на силиция от растението и стимулира производството на фитолити в клетките. Те осигуряват на растението механична якост (толерантност на полягане) и позволяват на листата му да бъдат ефективно ориентирани, за да улавят светлината по-ефикасно. Фитолитите също така се натрупват в устицата, за да регулират транспирацията, което предотвратява намаляването на фотосинтетичната активност. В резултат на това се подсилва фотосинтезата, дори при стресови условия.

-Интензифициране на фотосинтезата: GENAKTIS също така стимулира деленето на хлоропластите. Светлинната енергия се трансформира по-добре, като резултатът е по-активен метаболизъм, увеличено производство на биомаса и по-голям добив.

-Оптимално и ефективно хранене: GENAKTIS стимулира гените, свързани с храненето на растенията, по-добри носители на хранителните вещества – приемът на макро- и микроелементи се увеличава. Ускорява се преносът на хранителни вещества от почвата към растението и следователно в клетките на растението.

GENAKTIS укрепва растението, като насърчава ефективното и балансираното хранене.

За по-добра производителност изразете пълния генетичен потенциал на Вашите култури с GENAKTIS 1.

За повече информация, дози и момент на приложение, свържете се с представителя на Тимак Агро България за Вашия регион.