• Home
  • интервенции

Tag Archives

На 7-ми юни, т. г., земеделското министерство публикува окончателния вариант на Наръчник за директни плащания 2024 г.

by on 08.06.2024 0
На 7-ми юни т. г., след продължителен период на обществено и експертно обсъждане и промени в базави закони и нормативни актове през 2023 – 2024 г., включително и измененията в Стратегическия план 2023-2027 г., които България предложи на ЕК и които получиха одобрението й към 31 май, най-после Наръчникът за директни плащания 2024 е... Повече

Стартира прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие и на околната среда, и климата, и хуманно отношение към животните

by on 06.06.2024 0
Крайният срок за подаване на документите е до 30 юни. От днес, 6 юни 2024 г., започва приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, и климата, и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони... Повече

До 16 юни е отворен втори прием на заявления по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения

by on 04.06.2024 0
От 03 юни до 16 юни 2024 г. е отворен вторият прием, който е само за авансови плащания, по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ в лозаро-винарския сектор, съобщават от ДФ „Земеделие“.Приемът се извършва съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне... Повече

Стартира прием по подпомагането за Натура 2000 и за райони с природни или специфични ограничения по СПРЗСР (2023-2027 г.)

by on 14.05.2024 0
От утре, 15 май 2024 г., Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027... Повече

От 13 май до 22 май МЗХ стартира информационна кампания за директни плащания 2024

by on 09.05.2024 0
От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024 г. за земеделските производители от цялата страна. Дискутираните теми ще бъдат свързани с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления, съобщи пресцентърът на министерството.По време на срещите... Повече

До 20-ти май продължава общественото обсъждане за изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство

by on 20.04.2024 0
Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., съобщи пресслужбата на ведомството. В... Повече

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за интервенциите в областта на агроекологията

by on 18.04.2024 0
Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, съобщи пресслужбата на ведомството. Изменението на нормативната уредба е в следствие на неофициалното одобрение от страна на... Повече

Изпълнителният директор на ДФЗ обяви Индикативния график за плащанията до 30 юни за Кампания 2023

by on 09.02.2024 0
Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Георги Тахов, който днес участва във форума AGRI SUMMIT 2024 в София, каза че започва с добра новина за фермерите и съобщи, че в рамките на днешния ден ще бъдат изплатени над 100 млн. лева по интервенциите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2023. Той съобщи... Повече

МЗХ утвърди Методиката за предварителните условия в Стратегическия план за 2023-2027 г., неспазването на които намаляват плащанията

by on 05.12.2023 0
Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2023-2027 г.), съобщи пресцентърът на земеделското министерство. Методиката включва правила за определяне на... Повече

От 2-ри до 13-октмври 2023 г. е отворен приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

by on 03.10.2023 0
От 2-ри до 13 октомври, т. г., е отворен приемът на заявления за одобрение на оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., съобщават от ДФЗ. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира,... Повече
  • 1
  • 2