• Home
  • намаляване

Tag Archives

Как да намалим торовите норми без това да влияе на добива – АЗОТНА ФИКСАЦИЯ ОТ ВЪЗДУХА с УТРИША™ N

by on 01.03.2024 0
Изминалата 2023 г. беше съпроводена от безпрецедентни трудности за всички фермери в България, като се започне от засушаването,  ниските добиви,  ниските изкупни цени и непродадената продукция, което се отрази неблагоприятно за общата икономическа ситуация в сектора. Допълнително приетите изисквания по ОСП  от европейските държави  за намаляване на негативния отпечатък върху екологията доведоха до момента,... Повече

Европейската комисия представя варианти за опростяване на административните тежести за фермерите в ЕС

by on 23.02.2024 0
Предлагат са промени в ДЗЕС 1, ДЗЕС 6, ДЗЕС 7, Нитратната директива, намаляване на проверките в стопанствата, облекчаване на изискванията към млади фермери и други На 22 февруари, т. г., Европейската комисия изпрати документ до белгийското председателство, очертаващ първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху раменете на фермерите. Документът, който ще бъде... Повече

Оттеглянето на законодателството за намаляване на пестицидите е „закъсняло, разумно и облекчаващо“, казват депутати от ЕНП

by on 07.02.2024 0
Александър Бернхубер, член на ЕП, и Франц Богович, член на ЕП, приветстват „закъснялото, разумно и облекчаващо“ изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за оттегляне на законодателното предложение за намаляване на пестицидите в сегашния му вид, се посочва в съобщение на офицалния сайт на Европейсктата народна партия (ЕНП) – член на... Повече

МЗХ предвижда намаляване на изискуемите документи за плащане и по подмярка 4.2 от ПРСР (2014-2020 г.), за да се облекчи процедурата

by on 04.10.2023 0
Министерството на земеделието и храните предвижда намаляване на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Заповедите за изменение на Насоките за кандидатстване по двете процедура – BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни... Повече