За първи път в България: Приложение на интелигентното земеделие в пшеничното производство

By on 09.03.2020 0 234 Views

Автори: д-р Златина Ур – ИРГР, Садово; д-р Станимир Стоянов – ПУ „Паисий Хилендарски”

За да отговори на предизвикателството – приложение на интелигентното земеделие в пшеничното производство, се сформира екип от учени от Институт за растителни генетични ресурси (ИРГР), Садово и катедра Компютърнисистеми на Пловдивски университет.Ръководител на задача Приложение на интелигентното земеделие в пшеничното производство към проект на Селскостопанска академия е проф. д-р Станимир Стоянов, който е с близо 30 годишен стаж в областта на информационните технологии. Завършил е информатика и е защитил докторантура в Хумболт университет, Берлин.

В България до този момент не са извършвани научни изследвания и не се откриват научни публикации за приложение на интелигентното земеделие. Съществуват няколко фирми, които предлагат и прилагат прецизно земеделие, което е първи етап от системата на интелигентно земеделие. Четвъртата индустриална революция, ставаща все по-осезаема реалност, разкрива немислими досега възможности за подобряване живота на хората чрез  използване на интегрирани технологии, базиращи се на постиженията на изкуствения интелект, Интернет на нещата, интеграция на физическия и виртуалния светове. Живеем в един постоянно променящ се свят, населяван все повече от автономни обекти като безпилотни апарати, роботи и дистанционно управлявани машини, където виртуални среди и физически пространства стават все по-тясно интегрирани. Съвременните интегрирани технологии навлизат все по-мощно в земеделието, предлагайки решения за така нареченото „интелигентно земеделие“. Интелигентното земеделие е изключително обширна област, в която могат да бъдат решавани широк спектър от задачи. Въпреки огромния обхват задачите могат да бъдат обобщени в три големи класа: Оптимално използване и пестене на водните ресурси; Опазване и минимално натоварване на околната среда с вредни вещества; Превенция и ранно откриване на плевели при обикновената зимна пшеница.

През първия етап от проучването ще се извърши събиране и съхраняване в облака на данни от наземната сензорна мрежа; събиране и съхраняване на снимков материал в облака от дрон; разработване на подход, модел и програмна реализация на аналитичен модул за превенция и ранно откриване на плевели; проверка коректността на модела с подготвен експеримент в реални условия.

Системата за интелигентно земеделие се състои от четири компоненти:…

Б. р. – Пълният текст на статията може да се прочете в бр. 3/2020 г. на  сп. „Практично земеделие”, който е на вестникарския пазар от 7-ми март. т. г.

Подробности за абонамент за списанието – за оставащите месеци на 2020 г. , тел. : 0888 58 54 68.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *