Срокът за кандидатстване за помощта за зимните третирания на овощните, в т. ч. и маслодайна роза, е от 12 до 30 октомври 2020 г.

By on 05.10.2020 0 152 Views

От 12 октомври, т. г. ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 30 октомври 2020 година, е записано в Указанията за прилагане на държавната схема, утвърдени от министър Д. Танева на 28.01.2020 г.

Това е вторият етап от отпускане на помощта – първият се отнася до компенсация на разходите за продукти за растителна защита в ранна пролет – от преминаване на студовете до набъбване на пъпките на овощните култури, и настоящият, който обхваща компенсация за разходите за прз и други продукти в периода за борба с вредителите при масовия листопад.

Сета, през октомври, ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата за контрол на вредители на трайни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Срокът за отчитане и подаване на документите е до 13 ноември, а средствата ще бъдат изплатени до 11 декември 2020 г., при условия че не нестъпят казуси и обстоятелства, изискващи допълнителни проверки, се посочва в Указанията за прилагате на схемата за държавна помощ на ДФ „Земеделие”.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията. Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.

Припомняме, че от 2020 г., за първи път се подпомагат и земеделски производители, който отглеждат маслодайна роза.

Подробности за кандидатстване може да се прочетат на: https://www.dfz.bg/assets/17623/Ukazania_Ovoshtni__2020.pdf

 

(ПЗ)

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *